İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Mezunların Mesleki Profili

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel