İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yönetim

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Yönetim

Dekan
Prof.Dr. Bahattin AKŞİT
Dekan Yardımcısı 
Prof. Dr. Güncel ÖNKAL
Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr.Üyesi Mine TÜRKER
 
Fakülte Sekreteri  Özlem TURAN

 

Bölüm Başkanları
 
Felsefe 
Prof. Dr. Zekiye KUTLUSOY
Psikoloji 
Prof. Dr.Nermin ÇELEN
Psikoloji (İngilizce)  Doç. Dr. Ferzan CURUN
Sosyal Hizmet 
Dr. Öğr. Üyesi Neşe ŞAHİN TAŞĞIN
Sosyoloji 
Prof. Dr. Nurgün OKTİK
Sosyoloji (İngilizce)
Dr. Öğr. Üyesi Berfin VARIŞLI

 

Fakülte Yönetim Kurulu

 • Prof. Dr. Bahattin AKŞİT(Başkan/Dekan)
 • Prof. Dr. Nermin ÇELEN (Seçilmiş Üye)
 • Prof. Dr. Güncel ÖNKAL (Seçilmiş Üye)
 • Prof. Dr. Nurgün OKTİK (Seçilmiş Üye)
 • Doç. Dr. Gökçesu AKŞİT (Seçilmiş Üye)
 • Doç. Dr. Ferzan CURUN (Seçilmiş Üye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Asiye YILDIRIM (Seçilmiş Üye)

 


Fakülte Kurulu

 • Prof. Dr. Bahattin AKŞİT (Başkan / Dekan)
 • Prof. Dr. Zekiye KUTLUSOY (Üye / Felsefe Bölümü Başkanı)
 • Prof. Dr. Nermin ÇELEN  (Üye / Psikoloji -Türkçe- Bölümü Başkanı)
 • Doç. Dr. Ferzan CURUN (Üye/ Psikoloji-İngilizce- Bölümü Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Neşe ŞAHİN TAŞĞIN (Üye/ Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı)
 • Prof. Dr. Nurgün OKTİK (Üye / Sosyoloji -Türkçe- Bölümü Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Berfin VARIŞLI (Üye/ Sosyoloji-İngilizce- Bölümü Başkanı
 • Prof. Dr. Güncel ÖNKAL (Seçilmiş Üye)
 • Prof. Dr. Sevgi ŞAHİNTÜRK (Seçilmiş Üye)
 • Prof. Dr. Hülya ŞİMGA (Seçilmiş Üye)
 • Doç. Dr. Özden BADEMCİ (Seçilmiş Üye)
 • Doç. Dr. Figen KARADAYI (Seçilmiş Üye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Narin BAĞDATLI VURAL (Seçilmiş Üye)

Eğitim Komisyonu: Eğitim Komisyonu Fakültemiz Bölüm Başkanlarından oluşur. Komisyona Dekan/Dekan Yardımcısı başkanlık eder.


Fakülte Düzeyinde Ulusal/Uluslararası Değişim Programları Koordinatörü:

 • Prof. Dr. Güncel ÖNKAL

 Değişim Programları (Erasmus/Farabi/Mevlana) Bölüm Koordinatörleri:

Felsefe Bölümü : Dr. Öğr. Üyesi Dilek ARLI ÇİL

Psikoloji Bölümü (TR+EN) : Araş.Gör. Esra ÖKTEM

Sosyal Hizmet Bölümü : Araş. Gör. Beyza YILMAZ

Sosyoloji Bölümü (TR+EN) : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BOZOK


Eğitim Koordinatörleri*

Felsefe Bölümü : Dr. Öğr. Üyesi Dilek ARLI ÇİL

Psikoloji Bölümü (TR)/ (EN): 

Sosyal Hizmet Bölümü : Araş. Gör. Beyza Nur YILMAZ

Sosyoloji (EN) Bölümü : Arş. Gör. Ceren ALKAN

Sosyoloji  Bölümü : Dr. Öğr. Üyesi Berfin VARIŞLI

*Bölüm Başkanları Eğitim Koordinatörlüğü görevini adı geçen öğretim elemanları ile birlikte yürütürler.


Fakülte Etkinlik Koordinatörü:

 • Araş. Gör. Esra ÖKTEM

Fakülte WEB Koordinatörleri ve Sorumluluk Alanları (Türkçe-İngilizce)

 • Prof. Dr. Güncel ÖNKAL- Fakülte Hakkında, Yönetimsekmelerinin içerikleri 
 • Araş. Gör. Özgür DEMİRCİ- Akademik CV Güncelleme ve Bölümlerin içerikleri
 • Özlem TURAN (Fakülte Sekreteri)- Duyurular ve Etkinlikler ile İletişim sekmeleri       

 


 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyelerinin Üniversitedeki Komisyonlara Katılımı

 

Üniversite Arşiv İmha ve Ayrıştırma Komisyonu

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Eğitim Komisyonu

Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN
Prof. Dr. Ahu TUNÇEL

Prof. Dr. Güncel ÖNKAL (Fakülte ile ilgili madde bulunması durumunda Dekan Yard. olarak katılım gösterir)

Etik Kurulu

Prof.Dr. Belma AKŞİT

Prof. Dr. Nermin ÇELEN

Prof. Dr. Nurgün OKTİK

Satın Alma ve İhale Komisyonu Prof. Dr. Belma AKŞİT

Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Belma AKŞİT

 

Mevzuat Komisyonu

Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN
Prof. Dr. Ahu TUNÇEL

Kurumsal Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Belma AKŞİT 

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (MÜAR)

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Prof. Dr. Bahattin AKŞİT

Tanıtım ve Kültürel Etkinlikler

Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

Prof.Dr. Ahu TUNÇEL

Yayın Komisyonu

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Prof. Dr. Ahu TUNÇEL

 

Birim Arşiv Sorumlusu (BAS) ve Arşiv Ayrıştırma ve İmha Komisyonu (AAİK) üyeleri

Fakülte Temsilcisi:Özlem TURAN

Üyeler:Prof. Dr. Güncel ÖNKAL

Dr. Öğr. Üyesi Berfin VARIŞLI

Araş. Gör. Özgür DEMİRCİ

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel