Kalite Yönetim Koordinatörlüğü

İç Paydaş Yetkinlik Artırma Birimi

Paylaş

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İÇ PAYDAŞ YETKİNLİK ARTIRMA BİRİMİ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI

Maltepe Üniversitesi kalite çalışmaları kapsamında oluşturulan İÇ PAYDAŞ YETKİNLİK ARTIRMA BİRİMİ tarafından yapılan eğitim ihtiyacı belirleme anket sonuçları değerlendirilmiş ve öne çıkan aşağıdaki eğitim konuları 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı programına alınmıştır.

Planlanan Eğitim Konuları:

  • Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri
  • Etkili İletişim ve Beden Dili
  • Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama
  • Araştırma Teknikleri
  • Proje Yönetimi
  • Kriz ve Süreç Yönetimi
  • Toplantı ve Zaman Yönetimi

 

Tümü ücretsiz olarak profesyonel eğitimciler tarafından verilecek olan eğitimler Ekim ayında başlayacaktır.

Eylül ayında eğitimlerin tarihi, süresi, yeri, türü, yöntemi, eğitim görevlileri ve gerekli diğer bilgiler paylaşılacak ve online başvuru kayıtları alınacaktır. 

Eğitimlerin sonunda katılımcıların tümüne katılım belgesi verilecektir. Bu eğitimler Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Teknoloji Transfer Ofisi/Proje Destek Birimi tarafından yönlendirilecektir.

Öte yandan, Blackboard Kullanım Eğitimi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetiminde Ekim ayından başlayarak, her ayın ilk Cuma günü 9.00-11.00 saatleri arasında verilmesi planlanmaktadır. Eğitimler ile ilgili detaylı bilgiler daha sonra paylaşılacaktır.

İç Paydaş Yetkinlik Artırma Birimi tarafından daha sonra İngilizce, Bilgisayar (Word, excel, powerpoint vb.) vb. konular da hizmetiçi programına dahil edilecek olup, gereksinimler doğrultusunda bu tür eğitimlerin sürdürülmesi amaçlanmaktadır.