Kalite Yönetim Koordinatörlüğü

Kalite Belgelerimiz

Paylaş

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

21 yılı geride bırakan Maltepe Üniversitesi, yükseköğretim hizmetlerinde kalitesini artırma adına bir yeniliğe imza attı.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve Bayrağını üniversite adına Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Belma Akşit aldı.

Maltepe Üniversitesi, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kurma çalışmalarını tüm birimlerinde belli bir düzeye getirdikten sonra, Türk Standartları Enstitüsü’ne (TSE) belgelendirilmek üzere başvuruda bulundu ve yapılan tetkikler sonunda belge almaya hak kazandı.

Marmara Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen mezuniyet töreninde, TSE’den Belgelendirme Merkezi Başkanı Sayın İlhami Aktürk, İstanbul Belgelendirme Müdürü Ahmet Nursi Kartal ve Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkez Başkanı Mehmet Nihat Kölük tarafından ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi ve bayrağı Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Belma Akşit'e teslim edildi. (29.06.2018)

 

Üniversitemizin ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Yenilendi

Uluslararası Standartlar Enstitüsü tarafından belirlenen standartlar doğrultusunda Üniversitemizdeki bütün akademik ve idari birimlerin katılımıyla oluşturulan TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS), 2018 yılında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmeye layık bulunmuş; her yıl yapılan Gözetim Tetkikleri doğrultusunda da geliştirilmiştir. TSE yetkililerince 20-21.09.2021 tarihlerinde gerçekleştirilen “Belge Yenileme Tetkiki” sonucunda da hiçbir uygunsuzluk alınmadan KYS Belgemiz yenilenmiştir.

 

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Maltepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, uluslararası akreditasyonlu ve onaylı gözetim-denetim firması olan KIWA tarafından yapılan denetimini başarıyla tamamlamış ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Sertifikasını almaya hak kazanmıştır. 

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven verecek şekilde yeterli güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmış uluslararası bir standarttır. ISO 27001, kurumsal yapıyı, güvenlik politikalarını, risk değerlendirmesini ve risk eylem planlarını, sorumlulukları, uygulamaları ve süreçleri içermektedir.

Bu anlamda, Maltepe Üniversitesi ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında sistem ve ağ alt yapısını güçlendirme ve siber güvenlik tedbirlerini artırma konusunda gerekli çalışmaları yaparak bilişim teknolojileri alanında en değerli yetkinlik belgesi olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasını almaya hak kazanan üniversitelerden biri olmuştur.