Kalite Yönetim Koordinatörlüğü

Kalite Temsilcileri

Paylaş
NO BİRİM ADI BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ
1 Rektörlük Prof. Dr. Belma AKŞİT
2 Genel Sekreterlik Bilsay ÇETİN
3 Rektörlük / Yazı İşleri Naziye SEYMENOĞLU
4 Kalite Yönetim Koordinatörlüğü

Bahar YAŞLICA

Nihan AKCA

5 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Berfin VARIŞLI
6 Eğitim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Deniz D. EMECEN

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe G. SEÇKİN
7 Güzel Sanatlar Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayça ÖZKAN KOCA

Dr. Öğr. Üyesi Özer ANAR
8 Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Selcen ATAÇ

Dr. Öğr. Üyesi Esra BASKAN

Arş. Gör. Serhat ÖZKAN
9 İletişim Fakültesi Arş. Gör. Seda PEKTAŞ
10 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mine TÜRKER
11 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Mürşide ÖZGELDİ

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Beyza BAYARÇELİK
12 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İpek ERGENE

13 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Emin Murat ESİN

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YENER

14 Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Zafer ÖZTEK

Doç. Dr. David T. THOMAS

Doç. Dr. M. Erinç SİTAR

15 Konservatuvar

Dr. Öğr. Üyesi Aysu Zehra ŞANVER

Dr. Öğr. Üyesi Armağan DURDAĞ
16 Hemşirelik Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Sebahat ATEŞ
17 Meslek Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Belis ŞAHİN

Öğr. Gör. Nuran KARAAĞAOĞLU
18 Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Evrim Tuncel SOMYÜREK

Öğr. Gör. Seran KÜÇÜK
19 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Prof. Dr. Baransel Saygı

20 Genel Eğitim Dersleri Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Meltem ÇİÇEK

21 Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Ömer Niyazi ERTEN
22 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Seda Biber İLDAN
23 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Burcu ERBEK
24 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yankı ERGÜL
25 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Nüket KELÖMEROĞLU
26 Personel Daire Başkanlığı Özge Nehir BUTAKIN
27 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Aysun ALBAY
28 Uluslararası Ofis Işıl ALTAY
29 Yapı İşleri ve Teknik İşler Daire Başkanlığı Özge ERKAL
30 Engelli Öğrenci Birimi Arş. Gör. Ahmet DURMUŞ
31 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi UYGAR Dr. Öğr. Üyesi Aslı Nur SENCER
32 Çevre ve Enerji Teknolojileri UYGAR Prof. Dr. Hamit TOPUZ
33 Deney Hayvanları UYGAR Doç. Dr. M. Erinç SİTAR
34 Girişimcilik ve İş geliştirme UYGAR / Teknoloji Transfer Ofisi Ceren Sarısaltık GEDİKOĞLU
35 İnsan Hakları UYGAR Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ
36 İnsan ve Toplum Bilimleri UYGAR

Dr. Öğr. Üyesi Berfin VARIŞLI

Arş. Gör. Mehmet Cenker TUNCER
37 Kadın ve Aile Çalışmaları UYGAR Prof. Dr. Hülya ŞIMGA
38 Kanser ve Kök Hücre UYGAR (MÜKKAM)

Prof. Dr. Ranan Gülhan AKTAŞ

Reyhan Kahveci ULUGÖL

39 Mezunlarla İletişim ve Kariyer UYGAR (MİKAM) Burcu DAĞ
40 Sağlık Hukuku UYGAR Dr. Öğr. Üyesi Esra BASKAN
41 Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için UYGAR (SOYAÇ)

Doç. Dr. Özden BADEMCİ

Kaya YÜKSEK
42 Sürekli Eğitim / TÖMER Çiçek AKCAN
43 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Dr. Öğr. Üyesi Erdal YAŞLICA
44 Yükseköğretim Çalışmaları UYGAR Prof. Dr. Durmuş GÜNAY