Kalite Yönetim Koordinatörlüğü

Kalite Yönetim Sistemi

Paylaş

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

GENEL OLARAK/KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Kalite Yönetim Sistemi, Eğitim- Öğretim süreçleri başta olmak üzere, bir kurumsal yapıda “iyileştirme ve sürdürülebilirlik” özelliklerini kapsar.

Kalite Yönetim Sistemi, Eğitim-Öğretim, Araştırma-geliştirme ve toplumsal çalışmaları destekleyerek dış paydaşları artırmayı, yenilikçi ve girişimci olmayı, ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yapmayı ve bütün birimlerde kurumsallaşmayı amaçlar.

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM

Öğrenci ve akademisyneler arasında, etkileşime dayanan öğrenim biçimlerine öncelik vererek “öğrenme”süreçlerini günceller.  

Akademik personelin taleplerini karşılamayı “yenilikçi”, “girişimci” ve “rekabetçi” yönlerin ortaya çıkmasını teşvik eder.  

Eğitim-Öğretim kalitesinde staj, sosyal etkinlikler gibi çalışmaları sistemli hale getirir.  

Lisansüstü programlarda, Araştırma-Geliştirme süreçleri başta olmak üzere farklı yaklaşımların ortaya çıkmasına öncülük eder

ÜST YÖNETİM

“Şeffaf”, “Bilgilendirici”, “Vizyoner” ve “Hesap Verebilir” özellikleri birer üst değer olarak benimser.

TOPLUMSAL KATILIM

Toplumsal Katılım sürecinde, başta Yerelde olmak üzere, sosyo-kültürel çalışmalar yapmayı ortak etkinlikler düzenlemeyi amaç edinen projelerin hayata geçmesini amaç edinir.

Prof Dr. Edibe SÖZEN
REKTÖR