Kalite Yönetim Koordinatörlüğü

Kurumsal İzleme Programı

Paylaş

 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

YÖKAK KURUMSAL İZLEME TAKIMI ZİYARETİ, 2021 

 

Kurumsal İzleme Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Üniversitemiz, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından görevlendirilen Kurumsal İzleme Takımı Prof. Dr. Mahmut Ak (Takım Başkanı), Prof. Dr. Ramazan Gökbunar (Akademik Değerlendirici) ve Prof. Dr. Recep Kürkçü (Akademik Değerlendirici) ile Yusuf Polat (Öğrenci Değerlendirici) tarafından 1 Temmuz 2021 tarihinde yapılan bir günlük yüz yüze saha ziyaretiyle değerlendirilmiştir.

Kurumsal İzleme Programı ziyaretinde, Üniversitemizin 2018 Aralık ayında yapılan Kurumsal Dış Değerlendirme sonucunda hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) ve kurum tarafından hazırlanan 2020 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) kapsamında gelişmeye açık yönler konusunda yapılan çalışmalar dikkate alınmıştır.

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme süreçleri YÖKAK tarafından düzenli olarak yerine getirilmektedir. Bu kapsamda her yükseköğretim kurumuna saha ziyareti gerçekleştirilerek bir yükseköğretim kurumuna özgü KGBR hazırlanmaktadır. Değerlendirilen yükseköğretim kurumunun anılan KGBR doğrultusunda faaliyetlerine yön vermesi beklenmektedir. Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirmesi tamamlanan yükseköğretim kurumları, değerlendirme yılını izleyen en erken ikinci yılda izleme sürecine dâhil edilmektedir.

Kurumsal İzleme Programı’nın amacı ise dış değerlendirme süreci sonrasında ilgili yükseköğretim kurumundaki gelişim sürecinin değerlendirilmesidir. İzleme sisteminin temel değerlendirme kapsamını kurumun dış değerlendirmesi sonucunda hazırlanan KGBR’lerde yer alan “gelişmeye açık yanlar” oluşturmaktadır. Ancak, KGBR’de kurumun güçlü yanları olarak yer alan hususların da sürdürülebilir olup olmadıkları ve aradan geçen sürede ortaya çıkan yeni güçlü yanlar da Kurumsal İzleme Programı kapsamında değerlendirilmektedir.

01.07.2021 tarihinde Rektör görüşmesi ile başlayan Kurumsal İzleme Programı, Kalite Komisyonu üyelerinin katılımı ve Kalite ve Ar-Ge’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Belma Akşit’in sunumuyla Kalite Komisyonu çalışmaları ve yapılan iyileştirme çalışmalarının paylaşımıyla devam etmiştir. İzleme Takımı daha sonra, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erdal Yaşlıca’nın sunumuyla salgın döneminde Uzaktan Eğitim sürecine geçiş ile yapılan/planlanan çalışmalar hakkında bilgi edinmiştir. Öğleden sonraki ilk oturum, Senato Üyelerinin katılımı ve Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar’ın üniversitede gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarını anlattığı sunumuyla devam etmiştir. Öğleden sonraki ikinci toplantı ise, ilgili birimlerin katılımı ve öğrencilerle soru-cevap şeklinde yapılan odak grup görüşmeleri ile gerçekleştirilmiştir.

Kurumsal İzleme Programı Kapanış toplantısında ise, Kurumsal İzleme Takımı üyeleri, Üniversitemizde son iki senede yapılan iyileştirmelerin çok iyi olduğu ve bütün alanlarda olumlu gelişmelerin söz konusu olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir. Kurumsal İzleme Takımı üyeleri tarafından hazırlanacak Kurumsal İzleme Raporu, YÖKAK’a sunulmasının ardından erişime açık hale gelecektir.

İzleme Programı Ziyaret Programı (01.07.2021):

9:00-10:00 İzleme Takımı Toplantısı

10:00-10:30 İzleme Takımı ile Rektör Görüşmesi

10:45-11:15 İzleme Takımı ile Mütevelli Heyet Üyesinin Görüşmesi

11:30-12:30 İzleme Takımı ile Kalite Komisyonu Üyelerinin Görüşmesi

13:30-15:00 İzleme Takımı ile Senato Üyelerinin Görüşmesi

15:15-16:00 İzleme Takımı ile İlgili Birimlerin Görüşmesi

16:15-16:45 İzleme Takımı ile Rektör Görüşmesi