Kalite Yönetim Koordinatörlüğü

Misyon & Vizyon

Paylaş

Üniversite Misyonumuz

Üniversitemiz;

 • Ulusal ve evrensel gelişim önceliklerini gözeterek; eğitim-öğretim, Ar-ge, sanat ve topluma hizmet düzeyini ve niteliğini sürekli olarak artırmayı;
 • Gelişim ve değişim dinamiklerini çok disiplinli ve iç/dış paydaşlarla işbirliği içinde izlemeyi ve harekete geçirmeyi;
 • Etik/insani/ mesleki değerler çerçevesinde kalkınma ve gelişmeye katkı sağlamayı;
 • Yetkin, yaratıcı, yenilikçi, çok yönlü, mutlu ve saygın bireyler yetiştirmeyi,

   misyon edinmiştir.

Üniversite Vizyonumuz

“Düşüncede özgür, eğitimde çağdaş, bilimde evrensel" yaklaşımını benimsemiş ve tüm paydaşlarıyla birlikte gelecek tasarımında öncü bir dünya üniversitesi olmaktır.

 

Temel Değerler

Çalışanlar ve Paydaşlarla İlişkiler

 • Güvenilir ve adil olma
 • Yaratıcı ve eleştirel fikirlere açık olma
 • Yaşam boyu öğrenmeye önem verme
 • Süreç/çözüm/sonuç odaklı olma
 • Kuruma aidiyet
 • Çevreye duyarlı; insana, kültürlere, farklılıklara saygılı ve hoşgörülü olma
 • Katılımcı, işbirliğine açık ve takım çalışmasına yatkın olma

Yönetim, Karar Alma ve Hizmet Üretimi

 • Liyakate önem verme
 • Sorgulayarak araştırmaya, eleştirerek yaratıcılığa özendirme
 • Bilimsel/sanatsal faaliyetleri teşvik etme
 • Etkili iletişim ile dengeleyici ve uzlaşmacı/uzlaştırmacı bir yönetim anlayışına sahip olma
 • Şeffaf ve hesap verebilir olma
 • İzleme-değerlendirme ve sürekli iyileştirmeye öncelik verme
 • Performans odaklı olma

Ürün ve Hizmet Kalitesi

 • Öğrenci odaklı bir üniversite olma
 • Eğitim-öğretim ve ar-ge/ topluma katkı çalışmalarında mükemmeli hedefleme
 • Disiplinlerarası/disiplinler ötesi çalışmalara önem verme
 • Yeni teknolojilere ve dijitalleşmeye öncelik verme
 • Öğrencilerin kariyer gelişimlerine destek olma
 • Mezunlar ve diğer paydaşlarla güçlü ve sürekli ilişkilere sahip olma