Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali Kısa Film Yarışması

Şartname

Paylaş

ROMAN KAHRAMANLARI İSTANBUL EDEBİYAT FESTİVALİ 1.KISA FİLM YARIŞMASI - 2019

ŞARTNAME

A) TARİH

Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali 1. Kısa Film Yarışması 10-11 Nisan  2019 günlerinde yapılacaktır. Kısa Film Yarışmasına kabul edilen filmler,  ana jürinin karşısına festival haftasında çıkacaktır.

B) AMAÇ

Amaç, İstanbul’un başta edebiyat olmak üzere, tüm kültür alanlarındaki zenginliğini, dünya  kentleri arasındaki yerini kısa film üzerinden ifade etmek ve uluslararası bir farkındalık  yaratmak; aynı zamanda  kısa film yapımını özendirmek, desteklemek  ve Türkiye’de kısa film üretimine  katkıda bulunmaktır.

C) KISA FİLM YARIŞMASININ DÜZENLENMESİ

Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali 1. Kısa Film Yarışmasını Maltepe Üniversitesi ve ATT düzenleyecektir.

D) YARIŞMANIN KONUSU

Konu: “İstanbul”

Kısa film yarışması, tarihsel ve kültürel zenginlik olarak dünyanın seçkin kentlerinden olan İstanbul’u edebiyat kitapları üzerinden anlatmanın yanı sıra kısa filmlerle de anlatılabileceği fikrinden hareketle düzenlenmiştir. Yarışmada İstanbul bir “roman kahramanı” olarak ele alınacaktır. Yarışmacı bir romandan esinlenebilir ya da konuyla ilgili yeni bir “roman kahramanı” tasarlayabilir.

E) KATILIM KOŞULLARI

       1. Son başvuru tarihi 31 Mart 2019’dur.

       2. Yarışmaya, süresi 15 dakikayı geçmeyen filmler katılabilir.

       3. Yarışmaya, 1 Ocak 2018 tarihinden sonra çekilmiş olan filmler katılabilir.

       4. Yarışmacılar birden fazla eserle başvurabilir.

       5. Başka festivallere katılmış olmak başvuruya engel değildir.

       6. Yarışmada tür ayrımı yapılmamıştır. Kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma türlerinden herhangi birinde çekilmiş filmlerle yarışmaya katılmak mümkündür. 

       7. Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu web üzerinden, Maltepe Üniversitesi ya da festivalin web sayfasından sağlayabilirler.

       8. Yarışmaya gönderilen filmlerin, ticari amaç gözetmeksizin okullarda ve üniversitelerdeki etkinliklerde yer alması, gösterime sunulması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.

       9. Festival Yönetimi, filmden 3 dakikalık bir bölümü, tanıtım amaçlı olmak koşuluyla kullanım hakkına sahiptir.

       10. Ön Seçici Kurul ve Jürinin yargısı kesindir

       11. Ön Jüri değerlendirmesi sonunda en fazla 10 (on) film yarışmaya aday gösterilir.

       12. Festival Yönetimi teknik olarak yeterli görmediği yapımları yarışmadan çekme hakkına sahiptir.

       13. Yarışmaya kabul edilen filmlerin ekibinden 1 (bir) temsilci festivale davet edilecektir. Yarışmacılara festivale katılım tarihleri festival yönetimince   bildirilecektir.

      14. İstenen belgeler eksiksiz olarak festivale ulaştırılmadığı sürece başvuru tamamlanmış sayılmayacaktır. Bu nedenle istenen belgelerin tamamlanması başvurunun geçerli olması için zorunludur.

      15. Ön Jüri tarafından izlenerek yarışmaya katılması uygun görülen filmler, festival basın toplantısında ve aynı gün festivalin resmi web sitesinde duyurulacaktır. Ön değerlendirmeyi geçemeyen film sahiplerine herhangi bir iletişim yoluyla, ön değerlendirmeyi geçemedikleri bilgisi verilmeyecektir.

      16. Ön elemeyi geçen filmler, yarışma kapsamında oluşturulacak programda izleyiciyle buluşacaktır.

      17. Ön elemeyi geçen filmler için gereken festival gösterim kopyaları, eser sahibi tarafından Festival Komitesine ulaştırılır.

      18. Katılan filmler festival sonrasında iade edilmez.

      19. Filmlerin, uluslararası alanda gösterimini gerçekleştirmek için, İngilizce altyazıları tamamlanmış olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

      20. Ödül alan filmlerin gösterim hakları Maltepe Üniversitesi ve ATT Ltd. Şirketiyle eser sahibine aittir.

F) KATILIM ESASLARI

     1. Başvurular festivalin web sitesi üzerinden yapılır. Proje sahibi Katılım Formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Başvuru aşamasında herhangi bir basılı materyal kabul edilmeyecek, istenen bilgi ve belgeler yalnızca e-posta ile kabul edilecektir. Festival Yönetimi tarafından talep edildiği takdirde gerekli materyaller filmin sahibi tarafından festivale posta yoluyla ulaştırılacaktır. Eksik, yanlış bilgi ve belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.

     2. Yarışmaya katılmak için filmin video paylaşım sitelerine yüklenmesi gerekmektedir. youtube platformu kullanılıyorsa “liste dışı” kategoride, vimeo platformu kullanılıyorsa “liste dışı” ya da “şifreli” yüklenmesi gerekmektedir.

     3. Filmlerin minimum 1080p çözünürlükte yüklenmesi gerekmektedir.

     4. Filmlerin İngilizce altyazılarının video platformunda seçenek olarak yüklenmiş olması gerekmektedir.

     5. Katılım Formu bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra baskısının alınıp imzalanması, ardından PDF formatında taranarak gönderilecek e-postaya eklenmesi gerekmektedir.

     6. Yarışmaya katılım için gönderilecek e-posta aşağıdaki evrak ve bilgileri içermelidir.

            a) Katılım Formu – imzalı PDF formatında

            b) Katılım Formu – imzasız Word formatında

            c) Filmin izleme linki – bilgi olarak e-posta içinde ve katılım formunda

            d) Filmin İngilizce altyazı dosyası (.srt / .sub vb.)

            e) Filmden iki adet set fotoğrafı (1080x1920 piksel)

            f) Filmin afişi – jpeg veya png formatında

     7. Ön elemeyi geçerek ilk 10’a giren filmler minimum 1080p çözünürlükte dijital kopyasını, İngilizce altyazı dosyasıyla birlikte DVD, USB bellek veya indirme linki ile Kısa Film Yarışması Bürosuna ulaştırmak zorundadır.

     8. Ön elemeyi geçerek ilk 10’a giren filmler minimum 1080p çözünürlükte 30-60 saniye uzunlukta fragmanını filmle birlikte Kısa Film Yarışması Bürosuna ulaştırılması gerekmektedir.

G) ÖDÜLLER VE ÖDEMELERİ

     1. Ödüller Ulusal Kısa Film Yarışmasının ana jürisi tarafından belirlenir.

     2. Yarışmada ilk üç film ödüllendirilecektir.

     3. Ödül kategorileri aşağıdaki gibidir:

            En İyi Film Ödülü:  7.000 TL

            En İyi 2. Film Ödülü:  5.000 TL

            En İyi 3. Film Ödülü: 3.000 TL

     4. Jüri gerekli gördüğü durumlarda ‘Jüri Özel Ödülü’ adıyla, para ödülü içermemek koşuluyla filmin artistik ya da teknik dallarından birine özel ödül verebilir. Jüri Özel Ödülü bir tek yapıta ya da bir kişiye verilir.

     5. Para ödülü, Başvuru Formunda adı bulunan gerçek ve/veya tüzel kişinin hesabına yatırılır.

     6. Ödül kazanan kişi, ödülünü almak üzere Ödül Töreninde bulunmak ya da bir temsilci göndermek zorundadır. Ödül Törenine geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan ve bunu yazılı olarak bildirmeyen ya da bir temsilci göndermeyen eser sahibine parasal ödülü dahil, hiçbir ödül verilmez.

     7. Para ödülü almaya hak kazanan eser sahiplerine ödülleri, ATT tarafından en geç 1 Mayıs 2019 tarihine kadar ödenir.

H) YETKİ

Bu Şartnamede ayrıca belirtilmeyen konulardaki karar yetkisi Maltepe Üniversitesine aittir. Kısa Film Yarışmasına katılan yapımcı, yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu Şartnameden yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek, başvuru sahibi olan filmin yasal sahibinin sorumluluğundadır.

ROMAN KAHRAMANLARI İSTANBUL EDEBİYAT FESTİVALİ 1. ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI KOORDİNASYON MERKEZİ

Cem Çınar
Kısa Film Yarışması Koordinatörü

Adres: Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe- İstanbul.

1. KISA FİLM YARIŞMASI OFİSİ
Telefon Numarası: +90 0216 626 10 50 - 2753
E-Posta: [email protected]
Web Sitesi: https://www.maltepe.edu.tr/kisafilmyarismasi