Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Dikey Geçiş

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Dikey Geçiş

İki yıllık programlardan gelen öğrenciler önceki programdan aldıkları derslerden muafiyet talebinde bulunabilirler. Muafiyet işlemleri bölüm başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Öğrenciler, muafiyet işlemleri için aşağıdaki belgeleri Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi sekreterliğine teslim etmek zorundadırlar.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel