Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (EN)

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği (EN)

Etrafımızda bulunan her türlü yapılaşmanın yaşam kalitemiz üzerinde temel etkisi vardır. İçinde yaşamakta olduğumuz çevre, bizim ve gelecek jenerasyonların taleplerine cevap vermek için sürekli olarak değişmekte ve yeni formlara dönüşmektedir. Bu değişimi oluşturan, geliştiren ve yöneten profesyonellerin ortak bir özelliği bulunmaktadır; bu yaratıcı kişiler gelişmiş ve gelişmekte olan dünyamızın zorlukları ile başa çıkmak için tasarım ve analitik yeteneklerini bir araya getirirler. Temel ihtiyaçlardan tutun kentleşmedeki konforu artıran fantastik yapılaşmalara kadar geniş bir spektrumda bu zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu zorlukları alt eden tasarımcılar ise en genel anlamı ile inşaat mühendisleridir.

Öğrencileri İnşaat mühendisliğinin birçok alanında geliştirmek için hazırlanmış olan müfredatımız ile bir yandan zorunlu temel inşaat mühendisliği formasyonu oluşturulurken diğer taraftan öğrencinin kişisel ilgi alanlarının ve yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Üniversitede geçirilen süre sonunda öğrencinin, gerek endüstriyel alanda gerekse akademik alanda, sadece yeterli olmakla yetinmeyen aynı zamanda  rekabetçi bir seviyeye getirilmesi amaçlamaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Seyit ÇERİBAŞI
Bölüm Başkanı

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel