Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Staj Bilgileri

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Staj Bilgileri

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri 4. yarıyıldan sonra 30 iş günü staj yapmak zorundadırlar. Bu stajın esasları ve uygulaması Maltepe Üniversitesi Lisans yönetmeliğini temel alan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Staj Yönergesi ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesi ile belirlenmiştir. Staj işlemlerinizi başlatmadan bu iki yönergenin de okunması faydalı olacaktır.

Bu sayfada, staj işlemlerinizin başlatılması ile ilgili kısa bilgiler ve gereken formları bulacaksınız.

A. Staj Başvuru İşlemleri

 1. Staj yapmak için başvuracağınız firmaları belirleyiniz.
 2. Staj Başvuru Ön Yazısı formunda ve Zorunlu Staj formunda gereken yerleri doldurunuz. Zorunlu staj formuna fotografınızı yapıştırınız.
 3. Staj Başvuru Ön Yazısı formunu Bölüm Başkanına ve Zorunlu Staj formunu Bölüm Staj Sorumlusuna onaylattırınız.
 4. Bu iki belgeyle birlikte başvurunuzu yapınız.

B. Staja Başlamadan Önce Yapılacak İşlemler

 1. Staj başvurunuz kabul edildiğinde, firma tarafından onaylanmış Zorunlu Staj Formu ve stajyer taahütnamesi doldurularak Bölüm Staj Sorumlusuna teslim edilir ve SGK işlemleriniz başlatılır.
 2. Staj Kabul Ön Yazısı formu ve Staj Değerlendirme Belgesi doldurularak ve fotoğraf yapıştırılarak Bölüm Başkanlığına ve Staj Sorumlularına onaylatılır.
 3. İşe Başlama Belgesi, Staj Kabul Ön Yazısı ve Staj Değerlendirme Belgesi stajın yapılacağı firmaya teslim edilerek staj başlanır.

C. Staj Raporu

Gerekli Formlar:

Staj Raporunun Doldurulması:

 • Staj çalışmanız esnasında görev aldığınız her iş için Staj Raporu Yapılan İş Formunu doldurunuz.
 • Bu formları iş sırasına göre sıralayınız ve Staj Raporu İçindekiler dokümanını bu sıraya bağlı olarak dolurunuz.
 • Staj Raporu Ön Kapak formunda gerekli yerleri doldurunuz ve Staj Yeri sorumlusuna onaylatınız.
 • Raporunuzu Staj bitiminden sonra Mühendislik Fakültesi ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Staj yönergelerine uygun olarak teslim ediniz.

D. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Staj Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi  Ayşe SALMAN

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel