Mezunlarla İletişim ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİKAM) | Avukat S. Emre ÇOTUKSÖKEN
Mezunlarla İletişim ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİKAM)

Avukat S. Emre ÇOTUKSÖKEN

Paylaş

Hukuk Fakültesi mezunlarımızdan  Avukat S. Emre ÇOTUKSÖKEN ve Hukuk Fakültesi Öğretim Üyemiz Yrd.Doç.Dr.Mete TEVETOĞLU Finans Hukukunda Anlaşmazlıkların Çözümü ve Tahkim konulu Panelde konuştu.

Panel, 23 Şubat 2014 de İstanbul Barosunda gerçekleştirildi.

"Son dönemlerde Finans Hukuku'nda yaşanan uyuşmazlıkların çözümüne yönelik olarak alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri üzerinde çeşitli bilimsel çalışmalar ve ayrıca bu alanda çeşitli mevzuat çalışmaları yapılmaktadır. Bu bağlamda Sermaye Piyasaları, Bankalar ve Sigorta Şirketlerinin müşterileri ile sıklıkla yaşadıkları uyuşmazlıklar konusunda taraflar dilerlerse mahkemeler yerine kısaca "tahkim" olarak adlandırdığımız  mahkeme dışı heyetlere, yapılara başvurararak uyuşmazlığın çözümünü talep edebilmektedirler. Bu durumda hem ilgili finansal hizmeti sağlayan  finans kuruluşunun, hem de bu finans hizmetinden faydalanan veya bir fayda elde etmeyi amaçlayan müşterinin tabi olduğu bir takım düzenlemeler bulunmaktadır. Bu tarz  panel veya çalıştaylar sayesinde hem konu hakkında çalışan avukatlar ve finans uzmanları hem de bu finansal hizmetlerden faydalanan şahıslar uygulamaya yönelik olarak bilgi sahibi olabilmektedirler."