Mezunlarla İletişim ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİKAM) | Betül Çotuksöken || Antropontolojinin Işığında Etik ya da Ahlak Felsefesi
Mezunlarla İletişim ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİKAM)

Betül Çotuksöken || Antropontolojinin Işığında Etik ya da Ahlak Felsefesi

Paylaş

Betül Çotuksöken || Antropontolojinin Işığında Etik ya da Ahlak Felsefesi 

YAZAR       :          Betül ÇOTUKSÖKEN      

YAYINEVİ :           NOTOS

Antropolojik nitelikli varlıkbilgisi, gerek etki-tepki bağlamlı salt istemeye dayalı davranışıyla ve ilişkisiyle, gerekse de düşünmeye dayalı eylemiyle ve ilişkisiyle insanın dünyayı değiştirdiğini ileri sürüyor.

“Felsefenin Gör Dediği” ana başlığı altında yayımlanan ilk kitap Antropontoloji ya da İnsan-Varlıkbilgisi’nde insanın bir varolan olarak ne ya da kim olduğu üzerinde duran Betül Çotuksöken, ikinci kitap Antropontolojinin Işığında Etik ya da Ahlak Felsefesi’nde, insanı varolan karşısında sergilediği “eylemleri” ve “ilişkileri” bağlamında ele alıyor.

Betül Çotuksöken, sürekli olarak durumlar içinde, durumlar arasında ya da durumlar karşısında olan, durum ya da durumlar içinde, arasında, karşısında duruş geliştiren, başka bir deyişle durumlarla karşılaşan, geliştirdiği duruşuyla durumları karşılayan eylem öznesi insanı, onun kişi halini gözden kaçırmamaya dikkat eden, felsefece görmenin somut sonucu olan bu metinlerde, insan eylemlerine, insan ilişkilerine antropontolojik açıdan bakmayı önceliyor. Antropontolojinin sağladığı görme biçimiyle insan bu kez eylemlerinde ve ilişkilerinde, eylemlerin ve ilişkilerin ortak paydalarında ele alınıyor.