Mezunlarla İletişim ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİKAM) | MİKAM Hakkında
Mezunlarla İletişim ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİKAM)

MİKAM Hakkında

Paylaş

BROŞÜRÜMÜZ İÇİN TIKLAYINIZ!

MİKAM’ın misyonu, merkez aracılığıyla Üniversitemiz öğrenci ve mezunlarına katılacakları iş yaşamına ilişkin dinamikleri fark etmelerini sağlamak, kariyer yollarını çizerken gereksinim duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmak, kişisel nitelik ve amaçlarına uygun iş bulmalarını sağlamak amacıyla düzenli faaliyetlerin sanayi -  üniversite iş birliği çerçevesinde, sektör temsilcisi kuruluşlar ve özel şirketlerle geniş katılımlı biçimde, ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin içinde yer aldığı,  iş yaşamına teması artırma amaçlı projeler gerçekleştirmektir.

Öğrencilerin hem iş yaşamına eksiksiz olarak hazırlanması hem de genel yaşam pratiklerine ilişkin olarak edindikleri birikimi sergileyebilmeleri, onlarla kurulan iletişimin sürekliliğine ve planlı olmasına bağlı olduğundan,  “Mezun Kimliği ve Dayanışması” da sağlanmalıdır. Tüm mezunlarla iletişim kurmak, Üniversitenin çalışma ve olanaklarından mezunların haberdar edilmesini sağlamaktır.

MİKAM’ın vizyonu, üniversite sanayii iş birliği çerçevesinde, kariyer geliştirme, iş ve staj olanaklarını Üniversitemiz öğrencilerine sağlamak, mezunlarla Üniversitemiz iletişimini güçlendirmektir.