Mezunlarla İletişim ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİKAM) | Mikam Hakkında
Mezunlarla İletişim ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİKAM)

Mikam Hakkında

Paylaş

 

 

Kariyer Planlama Çalışmaları

Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Merkezi –MİKAM aracılığıyla Üniversitemiz öğrenci ve mezunlarına katılacakları iş yaşamına ilişkin dinamikleri fark etmelerini sağlamak, kariyer yollarını çizerken gereksinim duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmak, kişisel nitelik ve amaçlarına uygun iş bulmalarını sağlamak amacıyla düzenli faaliyetler yürütmektedir. Bu çalışmalar; fakülteler, üniversitenin ilgili diğer birimleri, ilgili öğrenci kulüpleri, İnsan Kaynakları ve Kariyer Geliştirme alanında çalışan kuruluşlar, diğer üniversitelerin benzer amaçlı birimleri, sektör temsilcisi kuruluşlar ve özel şirketlerle geniş katılımlı iş birlikleri çerçevesinde yürütülmektedir.
Üniversitemizin öğrenci yetiştirdiği alanlarda sektörel gelişmelerin ve mesleki yönelimlerin tartışıldığı paneller düzenlenmekte, kişisel gelişim seminerlerinde iş arama süreci ile ilgili öğrencilerin sahip olmaları gereken donanımları artırılmaya çalışılmakta, profesyonel yöneticiler ve meslek temsilcileri ile yapılan buluşmalarda öğrencilere ve mezunlara kariyer yollarını çizmek konusunda yaşanmış tecrübelerin aktarılması amaçlanmaktadır.
Sanayi - üniversite iş birliği çerçevesinde ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin içinde yer aldığı iş yaşamına teması artırma amaçlı projeler yürütülmektedir.
Staj uygulamaları bulunan fakültelerle işbirliği yapılarak staj olanaklarının artırılması yönünde çalışmalara destek verilmektedir.

Mezunlarla İletişim  Çalışmaları

Öğrencilerin hem iş yaşamına eksiksiz olarak hazırlanması hem de genel yaşam pratiklerine ilişkin olarak edindikleri birikimi sergileyebilmeleri, onlarla kurulan iletişimin sürekliliğine ve planlı olmasına bağlıdır. “Mezun Kimliği ve Dayanışması” okul yılları sonrasında öğrencilerimize çok farklı olanaklar sunacaktır. Bu anlamda, öğrencilerimizin geleceğini planlamak Üniversitemizin önemli sorumluluk alanlarındandır.
Tüm mezunların iletişim bilgileri güvenli bir veri tabanında bulundurulmakta ve güncellenmektedir. Üniversitenin tüm etkinliklerinden mezunların haberdar edilmesi ve mezunlara özel çalışmaların duyurulması için düzenli çalışmalar yapılmaktadır. Mezunların birbirleriyle haberleşmesinin sağlanmasına katkıda bulunmak üzere dönemsel olarak katalog vb. hazırlanarak  mezunlara dağıtılmaktadır.
Tüm mezunlarla iletişimin sağlıklı olarak yürütülmesi için düzenli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Merkezinin Hedefleri:

1-Öğrencilerimize profesyonel meslek alanlarına ilişkin tercihlerinde rehberlik etmek,  staj ve iş olanakları blmalarında aracılık etmek,

2-Sektör-Üniversite-Öğrenci etkileşimini artıracak etkinlikler düzenlemek,

3-Kurumsal aidiyet ve kimliğin öğrencide ve mezunlarda oluşturulmasına katkı yapmak,

4-Mezun dayanışmasını özendirmek ve desteklemek,

5-Ülke ve dünya iş yaşamı hakkında bilgi sahibi gençler yetişmesine katkıda bulunmak.