Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Hedef ve Görevler

Hedef ve Görevler

1. Mimarlık eğitiminin bütüncül yapısı altında, farklı disiplinlerinin işlevlerini aktarırken, ortak bir tasarım bilinci geliştirmek.

2. Türkiye’nin ve hiç kuşkusuz, dünya yat inşaatı sektörünün tasarımcı gereksinimini karşılayacak uzmanlar yetiştirmek.

3. Mimarlık, teknoloji, tasarım tarihi ve kuramları ve ilgili insan bilimleri hakkında bilgi vermek.

3. Gemi Mühendisliği ve tasarım disiplinleri arasında ve "denizcilik" tabanında özgün bir akademik dil kurgulamak. Bu dil aracılığıyla Türkçe'ye yeni bilimsel terimler kazandırmak.

4. Denizcilik olgusunun sivil ve askeri yapısı, ulusal ve uluslararası karakteri hakkında bilgiler vererek, denizcilik bilincinin oluşumuna katkıda bulunmak.

5. Bir tasarım projesi için araştırma ve program önerisi hazırlama yöntemlerini, tasarım sarmalı (dizayn spirali) kavramını ayrıntılarıyla aktararak, bu döngünün her projede yetkinlikle uygulanmasını sağlamak.

6. Deniz araçları tasarım ve uygulamasında ve genel olarak denizcilik endüstrisinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların işlevleri hakkında bilgiler vermek.

7. Deniz aracı tasarımıyla ilgili strüktürel tasarım ve mühendislik sorunlarına yönelik, sağduyulu bir algı geliştirmek.

8. Deniz araçlarında iç konfor koşullarını eniyileştirebilmek (optimizasyon) ve elverişsiz deniz koşullarında bekayı sağlayabilmek, fiziksel sorunlarla baş edebilmek için çeşitli teknolojiler ile ilgili bilgi vermek.

9. Yatların endüstri ürünleri olduklarından kalkışla, seri üretim koşullarını tanımak. Maliyet sorunlarını, klas kuruluşlarının getirdiği kısıtlamalar içinde çözmek için gerekli tasarım becerilerine erişmek.

10. Denizel mimari mirasın korunması ve değerlendirilmesine yönelik yaklaşımları kurgulamak.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel