Girişimcilik ve İş Geliştirme Merkezi (MUGİM) | 28/30 Kasım 2011 / 20.Kalite Kongresi
GİRİŞİMCİLİK ve İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ (MUGİM)

28/30 Kasım 2011 / 20.Kalite Kongresi

Paylaş

"Kalite Fark Yaratır, Farkı Kalite Yaratır "
Hepimiz daha iyi bir Dünya, kalkınmış bir Türkiye için çalışıyor, ürünler, hizmetler sunan zincirlerde değer yaratıyoruz. Her kesimden kuruluş için kalıcı başarılar; bizi benzerlerimizden ayırt edecek özelliklerimizin tasarlanması, sunulması ve sürekli geliştirilmesine bağlı...
Sanayi çağında rekabetin oluşmaya başlaması ile ürün kalitesi olarak algıladığımız şartnamelere uyum, dayanılırlık, kullanım kolaylığı, bakım kolaylığı gibi kalite unsurları fark yaratıyordu.

Küreselleşmenin etkisi ve kullanıcıların seçeneklerinin çoğalması ile paydaş beklentilerinin de sürekli arttığını gördük. Artık tercih edilen kuruluşlar, doğaya saygılı olmak, etik davranış, çalışanlarını kollama, ilişki kalitesi, hizmet kalitesi, yenileşimci (inovatif) olma gibi özellikler taşıyor. Mükemmellik yaklaşımı tam da bu nedenle paydaş beklentilerini sürekli daha iyi karşılamaya çalışmayı, bu yönde sistemli yaklaşımlar geliştirmeyi kapsıyor. Çağdaş yönetimde farkı yaratan her unsuru "kalite" olarak tanımlıyoruz.

28 - 30 Kasım 2011 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek 20.Kalite Kongresi'nde kalite kavramının serüvenini, mükemmellik çabalarını kolaylaştıran araç ve teknikleri, bu süreçte öğrendiklerimize yakından bakmak istiyor, bu çabaya birikimlerinizle katkı sağlamanızı bekliyoruz.
Lütfen ajandalarınızda 20. Kalite Kongresi'ne yer veriniz...