Girişimcilik ve İş Geliştirme Merkezi (MUGİM) | Hakkımızda
GİRİŞİMCİLİK ve İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ (MUGİM)

Hakkımızda

Paylaş

Günden güne bilgiye zenginlik, bilgeliğe derinlik kazandırmanın, uluslararasılaşarak bütün ülkelerin sorunu haline gelmesi, dünyadaki üniversiteleri, yeniden yapılanmaya zorluyor. Artık dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, her üniversite araştıran bir üniversite olduğu kadar uygulayan bir üniversite de olmak zorundadır.

Yeni yüzyılda, odak noktasında makinaların olduğu sanayi toplumunun değerlerinden daha çok odak noktasında girişimcilerin olduğu bilgi toplumunun değerleri belirleyici olacaktır. Ürün, hizmet ve bilgi üretiminde, arz ve talep arasındaki uyum ve düzeni sağlayan girişimciler, her insanın gönlünde yatan arslanları bir bir uyandıracaklardır.

Girişimci yetiştiren üniversiteler, hem öğretim üyelerinin, hem öğrencilerinin, gönüllerinde taşıdıkları, gizli enerjiden yararlanmasını bilen, iş isteyen gençler değil, iş kuran gençler yetiştiren üniversitelerdir. Girişimciliğe önem veren üniversiteler, girişimci öğrenci ve sıradışı öğretim üyeleriyle, Türkiye'nin yapısal dönüşümünün lokomotifi olacaklardır.

Maltepe Üniversitesi öğrencilerine “aktör” kimliği kazandırma çabası içindedir. Bir öğrencinin “aktör öğrenci” olabilmesi için, hedef sahibi olması, bu hedeflere ulaşmak için gayret etmesi, alanı ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olması, girişken, girişimci, farklılık yaratan, sosyal sorumluluk sahibi olması gerekir. Önemli olan artık üniversiteye girmek değil, üniversiteden geleceğin aktörü ve kalifiye elemanı olarak mezun olmaktır. Biz de Maltepe Üniversitesi olarak bu rekabet koşullarına uyumlu, iş arayan değil, iş kuran, fırsat ve fark yaratan dolayısıyla aranan mezunlar veriyoruz.

Maltepe Üniversitesi bu hedefine yeni açtığı Girişimcilik ve İş Geliştirme Merkezi (MÜGİM) ile daha da yakınlaşmıştır. Merkezin birincil amacı üniversitemizin öğrenci ve akademisyenlerine yenilikçi ve girişimci projelerini hayata geçirmelerinde yardımcı olacak bilgi ve becerileri kazandırmak, gerekli kaynaklara ulaşma yollarını göstermektir.

Girişimciler, iş fikirlerinin ortaya çıkışından, projelendirilmesi ve sonrasında uygulamaya geçişine kadar her aşamasında MÜGİM'den destek alabilecektir. MÜGİM bu desteğini aşağıdaki faaliyetleriyle sağlamaktadır:

  • Üniversite'de girişim kültürünü yaratacak, üyelerindeki girişimcilik ruhunu canlandıracak konferanslar, geziler ve benzeri etknlikler düzenlemek.
  • Girişimcilere özellikle fikirlerinin ortaya çıkış aşamalarında “akıl hocalığı” yapmak, tavsiyelerde bulunmak ve destek olmak.
  • Girişimcilik, yenilikçilik, iş planı hazırlama ve benzeri konularında dersler ve eğitimler vermek.
  • Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarıyla anlaşmalar yapmak, ortaklıklar ve ittifaklar kurmak.
  • Başarılı iş fikirlerini teşvik etmek, ödüllendirmek ve bunların gerçekleşmesini sağlamak amacıyla yarışmalar düzenlemek, ve düzenlenen yarışmalara katılımı sağlamak.
  • Tüm öğrenci kulüplerinin ve özellikle Girişimcilik Kulubü'nün faaliyetlerini ve girişimci projelerini desteklemek.
  • Girişimcilik kültürünün kalıcı hale gelebilmesi için bir kütüphane oluşturmak.

MÜGİM dünyadaki yenilikleri yakından takip edilebilmesini, farklı kültürleri daha kolay anlaşılmasını sağlayacak bir yabancı dil (özellikle de İngilizce) öğrenmenin gerekliliğini vurgulamak istemektedir.

 

 

 

Merkez Müdürü

Mert Orçun Özyurt