Araştırmalar | Kanser ve Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi
Kanser ve Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi

Araştırmalar

Paylaş
 • Klasik Kültür Ve Tip I Kollajen Kaplı Kültür Ortamında, Hepatoselluler Karsinoma Hücre Hattında (Hepg2), Hücre İçi Oksidatif Stresin Araştırılması. Öğrenci Mertcan Atay, Dr. Zeynep Akbulut, Prof.Dr. Ranan Gülhan Aktaş (2020-…..)
 • Karaciğer Kanseri İnsan Hücre Hattında Fruktozun Etkilerinin Histolojik Ve Biyokimyasal Olarak İncelenmesi.   Öğrenci Ayşe Latifoğlu, Araştırmacı Damla Kayalı,M.Sc. Prof.Dr. Ranan Gülhan Aktaş (2020-….) 
 • Karaciğer Kanser Hücrelerinde Oleik Asit Kaynaklı Lipid Birikimi Uzerine İki Ve Üç Boyutlu Kültür Ortamlarında Yer Alan Tip 1 Kollajenin Etkileri.   Öğrenci Öykü Çıtakoğlu, Araştırmacı Damla Kayalı,M.Sc ,Prof.Dr. Ranan Gülhan Aktaş (2020-….)
 • Karaciğer kanseri insan hücre hattı modellerinde yüksek insulin dozunun hücre çoğalmasına ve alfa-feto protein ekspresyonu üzerine etkileri,   Prof.Dr. Ranan Gülhan Aktaş, Araştırmacı Damla Kayalı, Sude Çavdaroğlu (2019-…..)
 • Karaciğer ve meme kanseri hücre hatlari üzerinde  tanacetum argenteum subsp. Argenteum bitkisinin çeşitli ekstraktlarinin antikanser aktivitelerinin incelenmesi, Prof.Dr. Ranan Gülhan Aktaş, Araştırmacı Damla Kayalı, Betül Eda Korhan (2019-….)
 • Farklı Kültür Ortamlarında Boraksın Hepatoselüler Karsinoma Hücrelerininin Proliferasyonuna Etkisi, Prof.Dr. Ranan Gülhan Aktaş, Araştırmacı Hatice İSAN, Ahmet Enis Alaca (2019-…..)
 • Çoğalma Ve Farklılaşma Aşamasındaki Karaciğer Kanser Hücrelerinin  Hücre İskeleti Organizasyonu Üzerine  Tip I Kollajenin  Etkileri,          Prof.Dr. Ranan Gülhan Aktaş, Araştırmacı Dr. Zeynep Aknulut, Faruk Köser (2019-….)
 • Gıda takviyesi olarak kulllanılan Tip I ve Tip III Kolajenin Karaciğer  Kanser Hücreleri Üzerindeki Morfolojik ve Karsinojenik  Özelliklerinin İnvitro Olarak incelenmesi.        Prof.Dr. Ranan Gülhan Aktaş, Araştırmacı Reyhan Kahveci Ulugöl, Havva Tüylüoğlu (2019-….)
 • Metastatik Karakterdeki Meme Kanser Hücrelerinin Piwi Interacting RNA Bölgelerinin İnhibisyonunun Maligniteleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi,          Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Öner (2019-….)
 • Meme Kanserinde PIWI Interacting RNA’ların Östrojen Reseptörü ve Hücresel Mekanizmalar ile İlişkisinin Belirlenmesi, Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Öner      (2019-….)
 • Sorafenib’e Dirençli Karaciger Kanser Hücrelerinin Tanımlanması: Kanser Kök Hücre Karakteri. Dr. Öğr. Üyesi Yaprak Dönmez Çakıl, Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, Dr. Zeynep Özünal (2019-….)
 • Doğal Yaşlı ve Eksperimental kemirgenlerde akut böbrek hasarında farmakolojik tedavi yaklaşımları.    Dr. Öğr. Üyesi Feride Sinem Akgün  Doç. Dr. Mustafa Erinç Sitar Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Güneş Özünal Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şerif Aydın, Öğrenci Hazal Karadağ (2019-….)
 • Karaciğer Kanser Hücreleri ve Karnosik Asit Arasındaki İlişki,      Prof.Dr. Ranan Gülhan Aktaş, Araştırmacı Hatice İSAN, Dilara Kolsan (2018-2019)
 • Hepatosellular Karsinoma Hücre Kültürü Modellerinde Mikroçevre Isısının ve Ortam Karbondioksit Değişikliklerinin Hücre Ölümü Üzerine Etkisi,          Prof.Dr. Ranan Gülhan Aktaş, Dr. Zeynep Akbulut, Ayşe Özge Kavaklı (2018-2019)
 • 4-OH Coumarin’in Hepatosellular Karsinoma Hücrelerinin Karakteristik Özelliklerinde Meydana Getirdiği Değişiklikler,         Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Öner, Dilara Soyergin, Ahmet Özyurt (2018-2019)
 • Metklopramidin HepG2 Karaciğer Kanser Hücre Hattında Proliferasyona Etkilerinin in vitro Değerlendirilmesi, Prof.Dr. Ranan Gülhan Aktaş, Dr.Zeynep Güneş Özünal, Sena Tekin (2018-2019)
 • Aktif D3 vitamininin HepG2 Karaciğer Kanseri Hücrelerinin Karakteristik Özellikleri Üzerine Etkisi. Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Öner (2018-2019)
 • Yüksek Glukoz Konsantrasyonunun İğ İpliği Kontrol Noktası Aktivitesine Etkisinin Araştırılması. Dr. Öğr. Üyesi  Pınar Buket Demirel (2018-2019)
 • Sertralinin tek basına ve sorafenib ile beraber HepG2 hepatoselüler kanser hücre hattında. Esra Sağlam, Dr. Öğr. Üyesi Yaprak Dönmez Çakıl, Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, Dr. Zeynep Özünal (2018-2019)
 • Fluoksetin ve fluvoksaminin tek basına veya sorafenible ile beraber HepG2 hepatosellüler hücre.   Esra Sağlam, Dr. Öğr. Üyesi Yaprak Dönmez Çakıl, Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, Dr. Zeynep Özünal (2018-2019)
 • Essitalopramın tek basına veya sorafenib ile beraber HepG2 hepatosellüler hücre hattında.  Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, Dr. Öğr. Üyesi Yaprak Dönmez Çakıl, Dr. Zeynep Özünal, Esra Sağlam (2018-2019)
 • Paroksetinin Tek Basına veya Sorafenib ile Beraber HepG2 Hepatosellüler Hücre Hattında.     Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, Dr. Öğr. Üyesi Yaprak Dönmez Çakıl, Dr. Zeynep Özünal, Hatice İsan  (2018-2019)
 • Farklı Quantum Dot'larda Zebra Balığı (Dania Rerio, Hamilton, 1822) Üzerinde Toksikolojik Etkilerinin Belirlenmesi, Prof. Dr. Nagihan Gülsoy, Arş. Gör. Nur Kaluç (2018-2020)
 • Floral çeşitlilikte Programlı hücre ölümünün rolü: Model sistem ginodioik Helianthus annuus L. (Ayçiçeği) . Özlem Aytürk, Özal Mutlu,Tuncay, Uludağ, Cenk Önal (2018-2020)
 • Farklılaşma Sürecine Giren Karaciğer Kanser Hücrelerinin Kanserojen Özellikleri ile Morfolojik, Fonksiyonel, Genetik Değişimlerinin ve Kanser Kök Hücre Belirteçlerinin Mevcudiyetinin Karşılaştırmalı  Olarak Değerlendirilmesi: Karaciğer Kanseri Prognozunu Belirleyen Yeni Bir Data Analiz Sistemi  Oluşturulabilir mi? Prof.Dr. Ranan Gülhan Aktaş, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Erinç Sitar, Doç. Dr. Tuğba Bağcı Önder, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Baysan, Doktora sonrası Bursiyer Zeynep Akbulut (2017-2019)
 • HepG2 hücreleri Arasından İzole Edilen Karaciğer Kanser Kök Hücrelerinin Morfolojik ve Fonksiyonel Karakterizasyonu ile Farklılaşma Potansiyellerinin Araştırılması, Prof.Dr. Ranan Gülhan Aktaş (2017-2018)
 • Hepatosellular Karsinoma Hücre Kültürü Modellerinde Mikroçevre Isısının ve Ortam Karbondioksit Değişikliklerinin Hücre Ölümü Üzerine Etkisi.          Prof.Dr. Ranan Gülhan Aktaş, Dr. Zeynep Akbulut, Ayşe Özge Kavaklı (2017-2019)
 • Kromozom Anomalilerinde İğ İpliği Kontrol Noktası: Saccharomyces Cerevisiae Modelinde Slx5'in Kemoterapötik Hedef Olarak Değerlendirilmesi, Dr.Öğr. Üyesi Pınar Buket Demirel, Elif Ergin Çavuşoğlu (2016-2019)
 • Düşük Doz Dimetil Sülfoksitin Hepatosellüler Karsinoma Hücreleri Üzerine Biyokimyasal Etkileri. Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, Yrd. Doç. Dr. Erinç Sitar (2016-2018)
 • Farklılaşan Karaciğer Kanser Hücreleri Yapay Karaciğer Çalışmaları İçin Daha İyi Bir Model Olabilir mi?   Prof.Dr. Ranan Gülhan Aktaş (2016-2017)
 • Dioik Bitki Zea Mays’ın Eşey Organlarında Moleküler Yöntemlerle Programlı Hücre Ölümünün Araştırılması,  Dr.Öğr. Üyesi. Özlem Aytürk (2016-2018)
 • Karaciğer Kanser Kök Hücrelerinin HepG2 Hücreleri Arasından İzole Edilerek Farklılaşma  Potansiyelleri, Morfolojik ve Fonksiyonel Özellikleri Açısından Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, Yrd. Doç Dr. Erinç Sitar, Hatice İsan, Prof. Dr. Feriha Ercan (2016-2018)
 • Mmtv-Tgf-Alfa Farelerinde Meme Tümörü Gelişiminin Aralıklı Kalori Kısıtlaması Ile Önlenmesinde Adipokinlerin Epigenetik Modifikasyonunun Ve Microrna'Ların Rollerinin Belirlenmesi.  Yrd. Doç. Dr. Pınar Buket Demirel (2014-2017)
 • Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) in vitro Poliploit Bitki Eldesi.   Yrd. Doç. Dr. Özlem Aytürk (2015-2017)
 • Dioik Spinacia oleracea (Chenopodiaceae)’nin Çiçeklerinde Programlı Hücre Ölümü Çalışması.  Yrd. Doç. Dr. Özlem Aytürk (2015-2017)
 • Kültür Sürecine Bağlı Olarak Hepatosellüler Karsinoma Hücrelerinde Ortaya Çıkan Biyokimyasal ve Morfolojik Değişimler.     Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, Yrd. Doç. Dr. Erinç Sitar (2014-2017)
 • Karaciğer Kanser Hücrelerinin Hipotermik Koşullara Cevabının Zamana Bağlı Değişimi.  Prof.Dr. Ranan Gülhan Aktaş (2015-2016)
 • Embriyolarda ve embriyolardan izole edilen kök hücrelerde, mevcut embriyonik kök hücre belirteçlerinden;  Nanog, Oct4, Sox2 ve SSEA4 ekspresyonu üzerine kontrollü yavaş dondurma ve vitrifikasyon tekniklerinin etkileri.    Hatice İsan, Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, Dr. Ali Cihan Taşkın (2015-2017)
 • Değişen Dozlardaki Retinoik Asit Uygulamasının Karaciğer Kanser Hücreleri Farklılaşması Üzerine Etkilerinin Morfolojik ve Biyokimyasal Açıdan Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş (2015-2017)
 • Farklılaşan Karaciğer Hücreleri Yapay Karaciğer Çalışmaları İçin Daha İyi Bir Model Olabilir mi?  Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş ve Prof. Dr. Feriha Ercan (2014-2016)