İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (MÜTAM)

Akademik Kadro

Paylaş

Prof. Dr. Nurgün OKTİK (Müdür)

[email protected]

Prof. Dr. Güncel ÖNKAL (Müdür Yardımcısı)

[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Berfin VARIŞLI (Müdür Yardımcısı)

[email protected]