İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (MÜTAM)

Danışma Kurulu

Paylaş
 • Sn. Hüseyin ŞİMŞEK (T.C. Maltepe Üniversitesi, Kurucusu)
 • Prof. Dr. Şahin KARASAR (T.C. Maltepe Üniversitesi, Rektörü)
 • Sn. Elif ŞİMŞEK (Marmara Eğitim Kurumları, Genel Müdürü)
 • Prof. Dr. Belma AKŞİT (T.C. Maltepe Üniversitesi, Rektör Yardımcısı)
 • Doç. Dr. Mehmet Fatih AYSAN (Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü)
 • Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN (T.C. Maltepe Üniversitesi, Rektör Yardımcısı)
 • Dr. Öğ. Üy. İhsan GÜLAY (T.C. Maltepe Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
 • Prof. Dr. Zafer KESEBİR (T.C. Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi)
 • Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ (T.C. Maltepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi)
 • Prof. Dr. Ayla OKTAY (T.C. Maltepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi)
 • Prof. Dr. Halime ÜNAL REŞİTOĞLU (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
 • Doç. Dr. Özgür SARI (İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi)