İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (MÜTAM)

Devam Eden Diğer Projeler

Paylaş

T. C. Maltepe Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Devam etmekte olan Projeler:
1.    Okuma-Yazma Kursuna Katılan ve Katılmayan Kadınların Kendi Geleceklerine İlişkin Beklentileri: Maltepe, 2008-9 (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Belma T. Akşit)
2.    Polonezköy’ de Sosyo-Kültürel Değişme ve Yer Kimliği Üzerine bir Sözlü Tarih Araştırması ve Belgesel Film Çalışması (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Bahattin Akşit)
3.    Çocukların psikolojik ve sosyal yönden güçlendirilmesi (Proje Yürürtücüsü Yard. Doç. Dr. F. Karadayı)

TÜBİTAK destekli Projeler:
1.    Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Din (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Bahattin Akşit)

2.    “Ukrayna ve Eski Sovyetler Birliği Ülkelerinden Türkiye’ye Göç Eden Kadınlar: Farklar, Benzerlikler ve Kazanımlar” (Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Güncel ÖNKAL, Doç. Dr. Oksana KOSHULKO)