İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (MÜTAM)

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Paylaş

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Merkezin amaçları şunlardır:

a)    İnsan ve toplumun gelişmesine katkıda bulunmak üzere, sosyal bilimler alanlarındaki her tür bilginin üretilmesi, edinilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve bilgilerin toplumun tüm kesimlerine iletilmesini sağlamak,
b)    Doğrudan ya da dolaylı biçimde sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapan bilim insanlarının ve eğitim-öğretim aşamasındaki öğrencilerin insan ve toplum bilimleri konusunda yetişmesi, yetiştirilmesi ve yayınlar yapması için zemin hazırlamak,
c)    Sosyal bilimler alanında eğitim kalitesinin artırılması için uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak,
d)    Araştırma alanlarında ulusal/uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak.