İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (MÜTAM)

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN MARDİN BİLGE KÖYÜ KEŞİF ARAŞTIRMASI

Paylaş

Maltepe Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden Prof. Dr. Bahattin AKŞİT (Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü), Prof. Dr. İsa EŞME (Eğitim Fakültesi), Prof. Dr. Belma T. AKŞIT (Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü) ve Prof. Dr. Nursel TELMAN’dan (Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü) oluşan araştırma ekibi, Mardin’in Bilge Köyü ve çevresinde, 30 Mayıs-3 Haziran 2009 tarihleri arasında bir alan çalışması yapmıştır. Bilge Köyü’nde 4 Mayıs 2009 Pazartesi günü yaşanan ve Türkiye toplumunu derinden etkileyen olay ile ilgili olarak yapılan bu alan araştırmasında şunlar yapılmıştır:

1.Araştırmayı her türlü olanağını araştırmacılara açarak destekleyen Mardin Valiliği ve Mazıdağı Kaymakamlığı ziyaret edilmiş ve kendilerine araştırma ile ilgili bilgi verilmiş ve bilgi alınmıştır. 
2.Araştırma ekibinin ulaşımını sağlayacak bir araç ile Bilge Köyü’nde 2 gün, çevresindeki 3 köyde bir gün ve Mazıdağı Fosfat Tesisleri Lojmanları’nda da bir gün olmak üzere alanda 4 günlük gözlemler, olayı bilen/duyan kişilerle görüşmeler, olayı yaşayan kadın ve erkeklerle derinlemesine görüşmeler ve odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Bilge Köyü’nde ve çevre köylerde muhtarlar, öğretmenler, güvenlik güçleri ve imamlarla görüşmeler yapılmış ve okullar ziyaret edilerek öğrencilerle sohbet edilmiştir.

Hem alandan toplanan verilere dayanarak hem de köyün yapısal özelliklerinden yola çıkarak makro düzeyde bir açıklama yapılmaya çalışılmıştır. Öte yandan, daha mikro boyutları dikkate alan açıklamalar geliştirilmeye de özen gösterilmiştir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, biz araştırmacıların amacı, suçluyu suçsuzu bulup ortaya çıkarmak değildir. O yargı kurumunun görevidir. Akademik bir kurumun üyeleri olarak bizim amacımız, olabildiği kadar nesnel/objektif bir yaklaşım benimseyerek 4 Mayıs 2009 katliamının sosyolojik, eğitimsel ve psikolojik boyutlarını ortaya koymaktır.   

Alan Araştırmasının Yöntemi
Bu keşif araştırmasında, hem Bilge Köyü’nde hem de komşu köylerde gözlem, derinlemesine görüşme ve uygun olduğunda odak grup görüşmeleri yapılarak veri toplanmıştır.  Araştırmanın sonuçlarını içeren rapor Rektörlüğe sunulmuştur.