Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku Araştırma Merkezi | Hakkında
Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku Araştırma Merkezi

Hakkında

Paylaş

Vizyon & Misyon

Global pazarda rekabetçi gücün ön şartlarından olan yenilikçi fikirler ve bu fikirler ile bağlantılı teknolojiler, her geçen gün yeni hukuki konuları ve problemleri beraberinde getirmektedir. Bu durum hem fikirlere ilişkin hem de teknolojiye dair hukuki meselelerde uzmanlığı ve özelleşmiş çalışmaları vazgeçilmez kılmaktadır. Merkez olarak, fikri mülkiyet hukuku ve teknoloji hukuku alanlarında gerekli olan uzmanlığı sunmayı hedeflemekteyiz.

Merkezimiz, bu hedef doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren özel kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmayı, ilgili alanlarda çalışmalar yapan yerli ve yabancı kamu kurum ve kuruluşları ile akademi mensupları ortak çalışmalar yürütmeyi, çeşitli araştırma grupları oluşturarak ilgili öğrenciler ile sektör uzmanlarını bir araya getirmeyi planlamaktadır.
 

İş Birlikleri

Merkezimizin misyon & vizyonu çerçevesinde ulusal ve uluslararası düzeyde çalışma yürüten özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği kurulması için çalışmalar yürütülmekte, ilgili merciler ile görüşmeler yürütülmektedir.
 

Araştırma Grupları

Merkezimizin misyon & vizyonu çerçevesinde hem öğrencilerin konulara ilgisini artırmak hem öğrencilerin elde edeceği teorik bilgiler ile sektör uzmanlarının pratik tecrübelerini birleştirme imkanı sunmak amacıyla beş farklı konu başlığı altında araştırma grupları oluşturulmuştur. Bu kapsamda Türkiye’nin her yerindeki hem üniversite öğrencilerinden hem de sektör uzmanlarından başvuru toplanmış, detaylı bir inceleme sonrasında gruplar oluşturulmuştur.

Araştırma grupları kapsamında yapılacak faaliyetler neticesinde bir rapor hazırlanarak toplumun kullanımına sunulması planlanmaktadır. Ayrıca, bu çalışmalar sayesinde sektörel uzmanlaşma talebine cevap sunulması hedeflenmektedir.