Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programının düzenlemiş olduğu, Dr. Öğr. Üyesi Meltem ÇİÇEK moderatörlüğünde Prof. Dr. Erhan EROĞLU söyleşi etkinliği

Meslek Yüksekokulu

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programının düzenlemiş olduğu, Dr. Öğr. Üyesi Meltem ÇİÇEK moderatörlüğünde Prof. Dr. Erhan EROĞLU söyleşi etkinliği

"İletişim becerileri konusunda kendini geliştirmek isteyen tüm MYO öğrencilerimizi ve öğretim elemanlarımızı, 30 Kasım 2021 Salı günü saat 09:00’da Prof.Dr.Erhan Eroğlu’nu dinlemek üzere Kültür Merkezi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonuna bekliyoruz."

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel