Meslek Yüksekokulu | Zorunlu Stajlar Hakkında Duyuru

Meslek Yüksekokulu

Zorunlu Stajlar Hakkında Duyuru

 

Meslek Yüksekokulu’nun Değerli Öğrencileri,

Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurulu, Covid-19 salgınından dolayı öğrencilerin staj/uygulama eğitimlerinin uygulanma yöntemini üniversitelerin ilgili kurullarına bırakmıştır.  Bu nedenle, 2020-2021 Akademik Yılı  ile sınırlı kalmak üzere ,14/10/2020 Tarihli senato kararı gereği;

  • 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılın sonu ara tatil döneminde haftanın 6 günü ( Pazartesi-cumartesi)
  • 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz ve bahar yarıyıllarında mezuniyet aşamasına gelmil 5 ( beş) ve 5 ( beş)'in altı dersi olan öğrencilerin Güz ve Bahar yarıyıllarında zorunlu uygulama stajı yapmalarına  karar verilmiştir.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel