Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Sağlık Alanları

ALES Belgelerinin Geçerlilik Sürelerine İlişkin Bilgilendirme (YÖK Duyurusu)

27 Eylül 2017 tarihinden önce yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavının (ALES) geçerlilik süresi 3 yıl iken “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişiklikle bu sınavların geçerlilik süresi 5 yıl olarak saptanmış, ancak Danıştay 8. Dairesinin 22.02.2018 tarihli ve 2017/7352 esas no.lu kararıyla söz konusu maddenin yürütmesi durdurulmuştu.

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürütmesi durdurulan geçici 6. maddesi kapsamında lisansüstü eğitim programları ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvuran veya başvurmayı düşünen adayların, en yakın ALES sınavına girerek süreci devam ettirmeleri mümkün olmadığından doğacak mağduriyetlerin önlenmesi için 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak ALES sonuçlarının açıklanacağı güne kadar yapacakları başvurularda mevcut ALES sonuçlarının geçerli kabul edilmesine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunca karar verilmiştir. YÖK’ün ilgili yazısı için tıklayınız.

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel