Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Enstitü Anabilim Dalları

Prof. Dr. Zeliha ÖZER (Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Hacer KARANISOĞLU (Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Mehmet CINCIK (Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Mehmet CINCIK (Klinik Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ahmet Zafer ÖZTEK (Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı)

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel