Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Enstitü Kurulu

Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu

Prof. Dr. Zeliha ÖZER (Başkan/Müdür)

Prof. Dr. Mehmet CINCIK (Üye)

Prof. Dr. Ahmet Zafer ÖZTEK (Üye)

Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GÜNEŞ ÖZÜNAL (Müdür Yardımcısı)

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel