Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Enstitü Yönetim Kurulu

Enstitü Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Zeliha ÖZER (Başkan/Müdür)

Prof. Dr. Mehmet CINCIK (Üye)

Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU (Üye)

Asst. Prof. Dr. Üyesi Behice EKİCİ (Üye)

Asst. Prof. Dr. Zeynep GÜNEŞ ÖZÜNAL (Müdür Yardımcısı)

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel