Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Hazır Formlar

ÖNEMLİ NOT: TÜM FORMLARIN BİLGİSAYARDA YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

EL YAZISI İLE YAZILAN FORMLAR  TESLİM ALINMAYACAKTIR.

A. KAYIT FORMLARI

  Döküman No Dosya Adı
  FR-068

Özel Öğrenci Başvuru Formu

  FR-076 Kayıt Dondurma Formu
  FR-093 Enstitü Muhasebe Kayıt Formu (Bu form akademik danışman tarafından hazırlanmaktadır)
  FR-094 Lisansüstü Yatay Geçiş Formu
  FR-095 Tezli - Tezsiz Geçiş Formu
  FR-165 Doktoradan Tezsiz Yüksek Lisansa Geçiş Formu
  FR-176 Yabancı Öğrenci Lisansüstü Başvuru Formu-1
  FR-177 Yabancı Öğrenci Lisansüstü Başvuru Formu-2

B. YÜKSEK LİSANS FORMLARI (TEZLİ/TEZSİZ)

  Döküman No Dosya Adı
  FR-096 Tez-Proje Danışmanı Atama Formu
  FR-097 Tez-Proje Danışmanı Değişiklik Formu
  FR-166 Yüksek Lisans Tez Önerisi Formu
  FR-099 Tez Başlığı-Konusu Değişiklik Bildirim Formu
  FR-100 Tez Savunma Jürisi Bildirim Formu (Yüksek Lisans)
  FR-182 Tez Savunması Sınav Tutanağı
  FR-101 Tez Savunma Jürisi Kişisel Değerlendirme Formu
  FR-102 Tez Ek Süre Formu
  FR-103 Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına Tez Teslim Formu
  FR-104 Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet Projesi Teslim Formu
  FR-178 Etik ilke ve Kurallara Uyum Beyanı
  FR-105 Şekil Onay Sayfası
    TEZ TESLİM PROSEDÜRÜ (Tez savunma sonrası başarılı olan öğrenciler dikkatlice okuyunuz)

C. DOKTORA FORMLARI

  Döküman No Dosya Adı
  FR-096 Tez-Proje Danışmanı Atama Formu
  FR-097 Tez-Proje Danışmanı Değişiklik Formu
  FR-099 Tez Başlığı-Konusu Değişiklik Bildirim Formu
  FR-166 Doktora Tez Önerisi Formu
  FR-167 Yeterlik Başvuru Formu
  FR-197 Yeterlik Jürisi Bildirim Formu
  FR-173 Yeterlik Jürisi Değerlendirme Formu
  FR-169 Tez İzleme Komitesi Bildirim Formu
  FR-174 Tez İzleme Komitesi Değişikliği Önerisi Formu
  FR-168 Tez Önerisi Sunumu Başvuru Formu
  FR-179 Doktora Tez Önerisi Savunması Değerlendirme Formu
  FR-181 Tez İzleme Jürisi Değerlendirme Formu
  FR-102 Tez Ek Süre Formu
  FR-180 Tez Savunma Jürisi Bildirim Formu
  FR-182 Tez Savunması Sınav Tutanağı
  FR-101 Tez Savunma Jürisi Kişisel Değerlendirme Formu
  FR-178 Etik ilke ve Kurallara Uyum Beyanı
  FR-105 Şekil Onay Sayfası
  FR-103 Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına Tez Teslim Formu
    TEZ TESLİM PROSEDÜRÜ (Tez savunma sonrası başarılı olan öğrenciler dikkatlice okuyunuz)

D.DERSLER

  Döküman No Dosya Adı
  FR-085 Ders Ekleme-Bırakma-Çekilme Formu
  FR-243 Lisans Üstü Ders Muafiyeti Dilekçesi
  FR-084 Ders Muafiyeti İşleme Formu
  FR-183 Diğer Üniversitelerden Ders Alma Dilekçesi
  FR-184 Ders Eşdeğerliği Dilekçesi
  FR-198 Sınav Sonucu itiraz Formu (Enstitüler)
  FR-171 Öğretim Üyesi Maddi Hata Formu
  FR-185 Ders İptali-Erteleme Formu

E. ARAŞTIRMA VE ETİK KURUL

  Döküman No Dosya Adı
  FR-199 Araştırma İzin Dilekçesi
  YÖ-008 Etik Kurul Yönergesi (Başvuru için dikkatle okuyunuz)

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME: ETİK KURUL BAŞVURULARINDA TEZ ÖNERİSİYLE BİRLİKTE TÜM FORMLARIN HEM ÇIKTI HEM DE CD İÇİNDE PDF FORMATINDA KAYDEDİLMİŞ OLARAK TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR. EKSİK BİLGİ VEYA İMZASI OLMAYAN BAŞVURULAR DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

  FR-091 Etik Kurul Bilgilendirme Formu
  FR-092 Etik Kurul Başvuru Formu
  FR-088 Bilgilendirilmiş Onam Formu
    YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ

F. STAJ

  Döküman No Dosya Adı
  FR-059 Staj Başvuru Formu
  FR-060 Staj Değerlendirme Formu

G. DİĞER

  Döküman No Dosya Adı
  FR-186 Pasaport Harcı Muafiyeti Formu
  FR-220 Kurum Dışı Jüri Üyeliği Ödeme Formu

H. TEZ KILAVUZU VE TEZ TESLİM İŞLEMLERİ

  Doküman No Dosya Adı
  KL-009 Tez Mezuniyet Projesi Yazım Kılavuzu
  KL-010 Yüksek Lisans Doktora ve Sanatta Yeterlik Tez Teslim Kılavuzu
  KL-011 Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet Projesi Yazım Kılavuzu
  FR-166 Yüksek Lisans Doktora Sanatta Yeterlik Tez Önerisi Formu (Tez Öneri Şablonu)
    Karasar Formatı
    Tez Şablonu 
  FR-213

Tezin Açık Erişime Eklenmesinin Ertelenmesi Talebi

  FR-214 Tezin Gizlenmesi Talebi
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel