Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Sosyal Alanları

ALES Belgelerinin Geçerlilik Sürelerine İlişkin Bilgilendirme (YÖK Duyurusu)

YÖK’ün ilgili yazısı için tıklayınız.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel