Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Sosyal Alanları

Enstitü Tanıtımı

Değerli Öğrenciler,

Maltepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü genç nüfusu ile gelişen ülkemizin ve büyüyen ekonomimizin gereksinim duyduğu alanlarda açtığı lisansüstü programları ile bilimin yaşamımıza sunduğu bilgi, buluş ve teorileri alacağı yüksek eğitim sonucunda harmanlayarak konusuna hakim, bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri ve küresel eğilimleri takip edebilen, edindiği bilgileri yaşamı kolaylaştırıcı uygulamalara dönüştürebilen, çözüm üretebilen yüksek mühendis, mimar ve temel bilimcilerin yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Lisansüstü eğitim amaçlayanlar için enstitümüzde 9 farklı anabilim dalında tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarımız mevcuttur. Öte yandan akademik kariyerin en önemli aşamalarından biri olan doktora eğitimi için ise 2 farklı anabilim dalımız bulunmaktadır. Enstitümüz ayrıca çalışma hayatının yoğunluğu içerisinde lisansüstü eğitimini tamamlamak isteyenler için mesai dışında verilen dersler ile önemli bir olanak yaratmaktadır. Mesleki gelişiminize ve profesyonel yaşamınızın bu önemli sürecine katkı sağlamak dileğiyle.

PROF. DR. İLTER BÜYÜKDIĞAN
ENSTİTÜ MÜDÜRÜ

YÖNETİM
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel