Sosyal Bilimler Enstitüsü

Enstitü Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ahu TUNÇEL ÖNKAL (Müdür-Başkan)

Doç. Dr. Gürdal ÜLGER (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Mürşide ÖZGELDİ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Hulüsi Alphan DİÇKOL (Üye) 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÖNCEL GÜNEŞ (Müdür Yardımcısı-Üye) 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel