Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Sosyal Alanları

Enstitü Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Belma AKŞİT  (Müdür-Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Erdal GÜVENOĞLU (Müdür Yardımcısı-Üye) 

Dr. Öğr. Üyesi Berfin VARIŞLI (Müdür Yardımcısı-Üye) 

Doç. Dr. Gürdal ÜLGER (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Mürşide ÖZGELDİ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Hulüsi Alphan DİÇKOL (Üye) 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel