Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Sosyal Alanlar

Enstitü Yönetimi

Enstitü Müdürü Prof. Dr. Belma AKŞİT
Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Erdal GÜVENOĞLU
Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Berfin VARIŞLI

ENSTİTÜ SEKRETERLİĞİ

Enstitü Sekreteri Zuhal NAZIM
Memur Ayfer ÜNAL
Memur Deniz Berk GÜVEN
Memur Elçin KILIÇ
Memur Erdem YAZAR
Memur Halil İbrahim BİNİCİ
Memur Mehmet Ali BALCI
Memur Levent DERELİOĞLU

 

Enstitü Sekreterliği Çalışma Saatleri : Hafta içi 08:00-18:00 (Öğle Tatili 12:00-13:00 arası)     

ANABİLİM DALI

PROGRAM

DANIŞMAN

İLETİŞİM

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Onur CESUR

(0216) 626 10 50/2228         

 [email protected]

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Onur CESUR

(0216) 626 10 50/2228         [email protected]

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans / Uluslararası Bakalorya İleri Liderlik Sertifikası

Ar. Gör. Bora ARGA 

(0216) 626 10 50/2248         [email protected]

Felsefe Anabilim Dalı

Felsefe Doktora Programı

Dr.  Öğr. Üyesi Dilek ARLI ÇİL

(0216) 626 10 50/2245         

[email protected]

Felsefe Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ar. Gör. Özgür DEMİRCİ

(0216) 626 10 50/2238          

[email protected]

Felsefi Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ar. Gör. Özgür DEMİRCİ

(0216) 626 10 50/2238         

[email protected]

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doktora Programı

Ar. Gör. Ekin Beran EGÜZ

(0216) 626 10 50/2731         

[email protected]

Pazarlama İletişimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi EYÜBOĞLU

(0216) 626 10 50/2732          

[email protected]

İktisat Anabilim Dalı

İktisat Doktora Programı

Ar. Gör. Ahmet DURMUŞ

(0216) 626 10 50/2423          

[email protected]

İktisat Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ar. Gör. Ahmet DURMUŞ

(0216) 626 10 50/2423          

[email protected]

Uluslararası Finans Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ar. Gör. Ahmet DURMUŞ

(0216) 626 10 50/2423          

[email protected]

İnsan Hakları Anabilim Dalı

İnsan Hakları Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Dr. Öğr. Üyesi Bergen COŞKUN ÖZÜAYDIN

(0216) 626 10 50/2209         

[email protected]

İletişim Bilimleri Anabilim Dalı

İletişim Bilimleri Doktora Programı

Ar. Gör. Dr. Aslı TOSUNER

(0216) 626 10 50/2731          

[email protected]

İşletme Anabilim Dalı

İşletme Doktora Programı

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÖZBAY

(0216) 626 10 50/2423         

[email protected]

İşletme Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÖZBAY

(0216) 626 10 50/2415        [email protected]

e-MBA Tezsiz Yüksek Lisans Programı

(Tr/İng)

Dr. Öğr. Üyesi Esra AKSOYLU 

 

 

Erdal YAŞLICA 

 

0216 626 10 50/2415

[email protected]

 

0216 626 10 50/2615

[email protected]

Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı

Doç. Dr. Yıldıray SAK

(0216) 626 10 50/2442        

[email protected]

Özel Hukuk   Anabilim Dalı

Özel Hukuk Doktora Programı

Dr. Öğr. Üyesi Betül AKTAŞ

(0216) 626 10 50 / 2349      betulaktas AT maltepe.edu.tr

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı

Arş. Gör. Gizem BAŞOĞLU

(0216) 626 10 50 / 2335

gizembasoglu AT maltepe.edu.tr

Psikoloji   Anabilim Dalı

Psikoloji (Gelişim Psikolojisi opsiyonu) Yüksek Lisans Programı 

Ar. Gör. Esra ELMAS

(0216) 626 10 50/2247       

[email protected]

Psikoloji (Endüstri ve Örgüt Psikolojisi opsiyonu) Yüksek Lisans Programı 

Dr. Öğr. Üyesi Mine TÜRKER 

(0216) 626 10 50/2244      

[email protected]

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Öğr. Gör. Gülçin KARADENİZ

(0216) 626 10 50/2244     

[email protected]

Psikoloji (Gelişim opsiyonu) Doktora Programı 

Dr. Öğr. Üyesi Seda ERZİ 

(0216) 626 10 50/2222     
[email protected]

  Klinik Psikoloji (Tezli-Beden Psikoterapisi Sertifikalı) Doç. Dr. Özden BADEMCİ (0216) 626 10 50/2212      
ozdenbademci AT maltepe.edu.tr

Radyo, Sinema ve TV Anabilim Dalı

Radyo, Sinema ve TV Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ar. Gör. S. Seda EREL PEKTAŞ

(0216) 626 10 50/2733      
[email protected]

Sosyoloji Anabilim Dalı

Sosyoloji Doktora Programı

Prof. Dr. Nurgün OKTİK

(0216) 626 10 50/2256      
[email protected]

Sosyoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Prof. Dr. Nurgün OKTİK

(0216) 626 10 50/2256      
[email protected]

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doktora Programı

Dr. Öğr. Üyesi Samet AYDIN 

(0216) 626 10 50/2371     
[email protected]

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Tezli/Tezsiz Programı

Dr. Öğr. Üyesi Samet AYDIN

(0216) 626 10 50/2371      
[email protected]

e-Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi  Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğrenim)  Dr. Öğr. Üyesi Burak KÜÇÜK 

(0216) 626 10 50/2370     
[email protected]

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Dr. Öğr. Üyesi İnayet Burcu AKYÜREK 

(0216) 626 10 50/2417
burcuakyü[email protected]

Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Dr. Öğr. Üyesi İnayet Burcu AKYÜREK

(0216) 626 10 50/2417
burcuakyü[email protected]

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı

İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Arş. Gör. Özlem Pervan

(0216) 626 10 50/2230
[email protected]

Temel Eğitim Anabilim Dalı

Okul Öncesi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Dr. Öğr. Üyesi Handan Doğan

(0216) 626 10 50/2216 
[email protected]

Güzel Sanatlar Anasanat Dalı

Sinema Sanatta Yeterlik Programı

Dr. Öğr. Üyesi Özer ANAR 

(0216) 626 10 50/2771
[email protected]

Sanat Politikaları ve İşletmeciliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kaya ÖZAKGÜN

(0216) 626 10 50/2763   
[email protected]

Film Tasarımı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Prrogramı  Dr. Öğr. Üyesi Cem ÇINAR (0216) 626 10 50/2753   
[email protected]
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel