Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Sosyal Alanlar

Öğretim Programı Diyagramı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Tezsiz Yüksek Lisans Programı yerel 30 kredi ve 90 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Tezsiz Yüksek Lisans Programı, biri kredisiz “Seminer” dersi olmak üzere 2 zorunlu ders, 9 seçmeli ders ve 15 AKTS değerinde bir mezuniyet projesinden oluşur.

Seçmeli dersler alan içinden, diğer yüksek lisans programlarından seçilebildiği gibi, sayısı 2’yi aşmamak kaydıyla lisansta yer alan dersler arasından da seçilebilir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel