SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI | Ana Sayfa
SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Daire Başkanlığımız

Maltepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi,  2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 2880 Sayılı Kanun ile değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca düzenlenen 03 Şubat 1984 Tarih ve 18301 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Teşkilatlandırma Yönetmeliği’nin 10. maddesine dayanılarak hazırlanan ve Maltepe Üniversitesi Senatosunun onayıyla yürürlüğe giren yönerge doğrultusunda hizmet vermektedir.

Daire Başkanlığımız Üniversite Yerleşkesinde sağlık ve spor faaliyetlerini yürütürken öğrencilerimizin kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılmalarını sağlamaktadır. Öğrencilerimiz kulüp faaliyetleriyle ilgi alanlarına göre yetenek ve becerilerini sergilemekte, yaratıcılıklarını geliştirmektedirler. Öğrenci Konseyi, öğrenci kulüpleri faaliyetleri, ulusal ve uluslararası etkinliklerde aldıkları görev ve sorumluluklarla iş hayatına hazırlanmaktadırlar.


Mehdi KESKİN
Daire Başkanı