SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Daire Başkanlığımız

Maltepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi,  2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 2880 Sayılı Kanun ile değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca düzenlenen 03 Şubat 1984 Tarih ve 18301 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Teşkilatlandırma Yönetmeliği’nin 10. maddesine dayanılarak hazırlanan ve Maltepe Üniversitesi Senatosunun onayıyla yürürlüğe giren yönerge doğrultusunda hizmet vermektedir.

Daire Başkanlığımız Üniversite Yerleşkesinde sağlık ve spor faaliyetlerini yürütürken öğrencilerimizin kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılmalarını sağlamaktadır. Öğrencilerimiz kulüp faaliyetleriyle ilgi alanlarına göre yetenek ve becerilerini sergilemekte, yaratıcılıklarını geliştirmektedirler. Öğrenci Konseyi, öğrenci kulüpleri faaliyetleri, ulusal ve uluslararası etkinliklerde aldıkları görev ve sorumluluklarla iş hayatına hazırlanmaktadırlar.


Aysun ALBAY
Daire Başkanı

Önemli Tarihler

12 Ara
Öğrenci Konseyinin düzenlemiş olduğu "Mesleğin Fragmanı" konulu konferans saat 13:30'da Hukuk Fakültesi Amfi 3te yapılacaktır.
12 Ara
Hukuk Kulübünün düzenleyeceği "Çocukta Cinsel İstismar" konulu konferans Prof. Dr. Oğuz POLAT'ın katılımıyla saat 11:00'da Hukuk Fakültesi Amfi-1 de yapılacaktır.
11 Ara
Avrasya Kulübünün düzenlediği "Doğu Türkistan'da Neler Oluyor" etkinliği saat 13:30 da Eğitim Fakültesi Amfisinde yapılacaktır.
Show More Results