Tıp Fakültesi | 08.05.2018 tarihli Eğiticinin Sürekli Eğitimi Toplantısı: ‘‘Hekimlerin Tıbbi Müdahaleden Doğan Cezai Sorumlulukları’’

Tıp Fakültesi

08.05.2018 tarihli Eğiticinin Sürekli Eğitimi Toplantısı: ‘‘Hekimlerin Tıbbi Müdahaleden Doğan Cezai Sorumlulukları’’

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel