Tıp Fakültesi | 25.10.2017 tarihli Eğiticinin Sürekli Eğitimi Toplantısı:Farmakovijilans: İlaç Advers Etkileri, İlaç-İlaç Etkileşimleri

Tıp Fakültesi

25.10.2017 tarihli Eğiticinin Sürekli Eğitimi Toplantısı:Farmakovijilans: İlaç Advers Etkileri, İlaç-İlaç Etkileşimleri

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel