Tıp Fakültesi | Bütünleme sınavına girecek Dönem 1, 2 ve 3 Öğrencilerine Duyuru

Tıp Fakültesi

Bütünleme sınavına girecek Dönem 1, 2 ve 3 Öğrencilerine Duyuru

Dönem 1, 2 ve 3 için Bütünleme sınavı tarihleri şöyledir:

 

31.07.2012 tarihli yönetmeliğe tabi öğrenciler için

 

Bütünleme Sınavı Tarihi

Dönem 1

24 Ağustos 2017 saat 10.00; 304, 305, 306 Numaralı Derslik

Marmara Eğitim Köyü Kampüsü, Temel Tıp Bilimleri Binası Derslikleri

Dönem 2

25 Ağustos 2017 saat 10.00; 304, 305, 306 Numaralı Derslik

Marmara Eğitim Köyü Kampüsü, Temel Tıp Bilimleri Binası Derslikleri

Dönem 3

25 Ağustos 2017 saat 10.00; 304, 305, 306 Numaralı Derslik

Marmara Eğitim Köyü Kampüsü, Temel Tıp Bilimleri Binası Derslikleri

 

Announcement for Phase 1, 2 and 3 students who will take the incomplete exam:

Dates for incomplete exam:

 

Students under the regulation dated 31st.07.2012

 

Date of incomplete exam

 Phase 1

24 August 2017, 10.00 AM Rooms: 304, 305, 306

Marmara Education Village Campus, Basic Sc. Medicine Classes

 Phase 2

25 August 2017, 10.00 AM Rooms: 304, 305, 306

Marmara Education Village Campus, Basic Sc. Medicine Classes

 Phase 3

25 August 2017, 10.00 AM Rooms: 304, 305, 306

Marmara Education Village Campus, Basic Sc. Medicine Classes

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel