Tıp Fakültesi | Dahili Tıp Bilimleri

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Bölüm Başkanı
Prof.Dr. İsmail GÖÇMEN

 

ANABİLİM DALLARI

Acil Tıp Anabilim Dalı

Prof.Dr. Özlem GÜNEYSEL, AD Başkanı

Doç. Dr. Feride Sinem AKGÜN

Adli Tıp  Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Kağan GÜRPINAR, AD Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Mukadder ERBİLGİN

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Şevin DEMİR, AD Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Aşkın Keskin KAPLAN

Arş. Gör. Dr. Sena AKGÜN

Arş. Gör. Dr. Banu ARSLAN ÇELİK

Arş. Gör. Dr. Elif ÖZTÜRK

Arş. Gör. Dr. Yasemin TÜRKMEN

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç.Dr. Sebla GÖKÇE, AD Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Gresa Çarkaxhiu BULUT

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. İsmail GÖÇMEN, AD Başkanı

Prof. Dr. Arif KUT

Prof. Dr. Hasan Erhun KASIRGA

Prof. Dr. Tuğba Erener ERCAN

Prof. Dr. İlhan Asya TANJU

Prof. Dr. Ferhan KARADEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Ayça SÖZEN

Arş. Gör. Dr. Selami AY

Arş. Gör. Dr. Meltem Çağrı MENTEŞE

Arş. Gör. Dr. İsa SOYLU

Dermatoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Rezan Tuğba EKMEKÇİ, AD Başkanı

Doç. Dr. Işıl BULUR

Dr. Öğr. Üyesi Hüsna GÜDER

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Aslı KARADENİZ, AD Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Şafak GÖKTAŞ

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı   

Prof.Dr. Esra SAĞLAM, AD Başkanı

Prof.Dr. Çağlar ÖĞÜTMAN

Doç. Dr. Zeynep Güneş ÖZÜNAL

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜMÜŞTAŞ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı  

Prof.Dr. Nurdan KOTEVOĞLU, AD Başkanı

Doç. Dr. Selçuk SAYILIR

Doç. Dr. Erdal DİLEKÇİ

Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Münür Can DOLAPÇIOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Sancar Bozkurt

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  

Prof.Dr. Sema UMUT

Prof. Dr. Hürrem Gül ÖNGEN

 

Halk Sağlığı  Anabilim Dalı

Prof.Dr. Ahmet Zafer ÖZTEK, AD Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Turhan ŞALVA

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Itır YEĞENAGA, AD Başkanı

Prof. Dr. Selim NALBANT

Prof. Dr. Ali İrfan Emre TEKGÜNDÜZ

Prof. Dr. Orhan TÜRKEN

Prof. Dr. Münür Can DOLAPÇIOĞLU

Prof. Dr. Gülbüz SEZGİN

Doç. Dr. Ali Hakan KAYA

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Sancar BOZKURT

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Öner KAYA

Dr. Öğr. Üyesi Işıl ÖZBAŞ TEVETOĞLU

Arş.Gör.Dr. Haydar Kaan KARATAŞ

Arş. Gör. Dr. İbrahim SOYLU

Arş. Gör. Dr. Ayşe Nur KÜÇÜKALİ

Arş. Gör. Dr. Mahizar Mammadova

Arş. Gör. Dr. Nermin XXX

Arş. Gör. Dr. Melisa Yudum TUNÇ

Kardiyoloji Anabilim Dalı    

Prof. Dr. Bekir Yılmaz CİNGÖZBAY, AD Başkanı

Prof.Dr. Nilüfer EKŞİ DURAN

Prof. Dr. Ata KIRILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serdar YILMAZER 

Nefroloji Bilim Dalı

Prof.Dr. Itır YEĞENAGA

Nöroloji Anabilim Dalı

Prof .Dr. Nilgün ÇINAR, AD Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Miruna Florentina ATEŞ

Arş. Gör. Dr. Sude KENDİRLİ

Arş. Gör. Dr. Naci Emre BOLU

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Prof. Dr. Seyfettin ILGAN, AD Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe-i Gevher SOLAKOĞLU

Onkoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Orhan TÜRKEN, BD Başkanı

Psikiyatri Anabilim Dalı  

Doç. Dr. Suat KÜÇÜKGÖNCÜ, AD Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Buğra ÇETİN

Dr. Öğr. Üyesi Hidayet Ece GÜMÜŞ

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Kök KENDİRLİOĞLU 

Dr. Öğr. Üyesi A. Ece BÜYÜKSANDALYACI TUNÇ

Arş.Gör.Dr. Esma ÇÖREKLİ

Arş. Gör. Dr. Tolga BAYRAK

Arş. Gör. Dr. Kübra SEVER

Arş. Gör. Dr. Melike ÖZMEN

Radyodiagnostik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Rahmi ÇUBUK, AD Başkanı

Doç. Dr. Ömer ÖZÇAĞLAYAN

Dr. Öğr. Üyesi Esra Ümmühan MERMİ

Dr. Öğr. Üyesi Alev GÜNALDI

Arş.Gör.Dr. Davut Can GÜNER

Arş. Gör. Dr. Nesibe BAYSAL

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel