Tıp Fakültesi | EĞİTİCİNİN SÜREKLİ EĞİTİMİ TOPLANTILARI 27.02.2019: 'Akılcı İlaç Kullanımı ve Farmakovijilans'

Tıp Fakültesi

EĞİTİCİNİN SÜREKLİ EĞİTİMİ TOPLANTILARI 27.02.2019: 'Akılcı İlaç Kullanımı ve Farmakovijilans'

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel