Tıp Fakültesi | Final sınavına girecek Dönem 1, 2 ve 3 Öğrencilerine Duyuru

Tıp Fakültesi

Final sınavına girecek Dönem 1, 2 ve 3 Öğrencilerine Duyuru

Dönem 1, 2 ve 3 için Final sınavı tarihleri şöyledir:

 

31.07.2012 tarihli yönetmeliğe tabi öğrenciler için

 

Final Sınavı Tarihi

Dönem 1

22 Haziran 2017 saat 10.00; 304, 305, 306 Numaralı Derslik

Marmara Eğitim Köyü Kampüsü, Temel Tıp Bilimleri Binası Derslikleri

Dönem 2

23 Haziran 2017 saat 10.00; 304, 305, 306 Numaralı Derslik

Marmara Eğitim Köyü Kampüsü, Temel Tıp Bilimleri Binası Derslikleri

Dönem 3

23 Haziran 2017 saat 14.00;  305, 306 Numaralı Derslik

 Marmara Eğitim Köyü Kampüsü, Temel Tıp Bilimleri Binası Derslikleri

 

 

 

Announcement about the Final Exam for Phase 1, 2 and 3  Students.

 

Final Exam dates for Phase 1, 2 and 3:

 

For students who are applied the regulation dated 31.07.2012

 

Date of Final Exam

Phase 1

22 June 2017, 10:00 AM; Rooms: 304, 305, 306

Marmara Education Village Campus, Basic Sc. Medicine Classes

Phase 2

23 June 2017, 10:00 AM; Rooms: 304, 305, 306

Marmara Education Village Campus, Basic Sc. Medicine Classes

Phase 3

23 June 2017, 02:00 PM; Rooms: 304, 305, 306

Marmara Education Village Campus, Basic Sc. Medicine Classes

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel