Tıp Fakültesi | Neden Tıp Fakültesi?

Tıp Fakültesi

Neden Tıp Fakültesi?

Günümüzde hekim, hastalıkları teşhis ve tedavi eden bir kişi olmanın ötesinde başka niteliklere de sahip olması gereken bir meslek mensubu olarak kabul edilmektedir. İşte, Fakültemizin temel amacı, Dünya Sağlık Örgütü’nün “beş yıldızlı hekim” olarak tanımladığı şekilde, hastayı bütüncül bir yaklaşımla ele alıp, yüksek nitelikli bakım verebilen; uyguladığı teknolojinin maliyet ve etik açıdan uygunluğuna karar verebilen; kişilerle etkili bir iletişim kurarak onların sağlıklarını korumayı ve geliştirmeyi sağlayan; birlikte çalıştığı ekip üyelerinin ve hizmet verdiği kişilerin güvenini kazanan, bireysel ve toplumsal gereksinimler konusunda arabuluculuk yapabilen, toplum adına girişim başlatabilen; sağlıkla ilgili verileri değerlendirerek hastaların ve toplumun gereksinimlerini karşılamak üzere programlar geliştirebilen, bireyler ve kurumlarla uyumlu çalışabilen yönetici hekimler yetiştirmektir.

Bu amacı gerçekleştirebilmek için her geçen gün daha da güçlenen altyapı ve öğretim üyesi kadrosu ile 1997 yılından bugüne kadar eğitim hizmeti veren Fakültemizin temel ilkelerinden birisi eğitim programını gelişen ve değişen tıp bilimine koşut olarak sürekli bir biçimde güncellemek olmuştur. Bu amaçla, tıp öğrencilerinin ilk yıldan itibaren hastanemizde eğitim görmeye başlamalarını, hastalarla ve klinik çalışmalar ile tanışmalarını önemsiyoruz; geniş olanaklara sahip laboratuvarlarda araştırmalara katılmaları için gereken ortamı sağlıyoruz; hekimlerin aynı zamanda aydın kişiler olarak yetişmeleri amacıyla tıp eğitiminin yanı sıra sanat ve kültür konularında da ders almalarını önemsiyoruz; Üniversitemizin çok geniş spor olanaklarını bütün öğrencilerimizin kullanımına sunuyoruz; öğrenci kongrelerinde etkin olarak yer alıp uluslararası ilişkilerde bulunmalarını ve tıp alanındaki gelişmeleri, daha bu ilk yıllarda izleme alışkanlığı edinmelerini arzuluyoruz; Türkçe tıp programına ek olarak 2013 yılından itibaren yürüttüğümüz İngilizce tıp eğitimi ile ve her iki programımız içinde yer alan mesleki İngilizce eğitimiyle İngilizce diline hakim, tıptaki gelişmeleri yakından izleyebilen ve uluslararası düzeydeki çalışmalarda yer alabilecek derecede dil bilen hekimler yetiştirmeyi hedefliyoruz; tıp eğitiminin usta-çırak eğitimi olduğu anlayışından hareketle öğrenci-öğretim üyesi ilişkisinin yakın ve sıcak olması için danışmanlık sistemini uyguluyoruz.

Bütün bu çabalarımızı deneyimli, ulusal ve uluslararası düzeyde projeler yürütmüş, tıp mesleğinde kendisini kanıtlamış akademisyen kadromuzla, Başıbüyük’te bulunan Marmara Eğitim Köyü Yerleşkesindeki modern Temel Tıp Bilimleri Binamızda ve Maltepe kent merkezindeki tam donanımlı hastanemizde yapıyoruz. Bütün dünyada benimsenmiş olan etkin katılımlı “entegre tıp eğitimi” modeli ile üstün niteliklere sahip hekimlerimizi yalnızca ülkemizde değil, diğer ülkelerde de hizmet verebilecek düzeyde yetiştirmek, daha doğrusu yetişmelerine yardımcı olmak Fakültemizin önemli hedeflerindendir. Bu amaçla, Erasmus programını etkili bir biçimde yürütüyor ve akredite olmuş bir fakülte olma yolunda hızla ilerliyoruz.

Sıcak bir ortamda tıp eğitimi almanın keyfini yaşayacağınız Fakültemizde sizleri aramızda görmekten mutlu olacağız.

Prof. Dr. Selim NALBANT
Dekan

NEDEN MALTEPE ÜNİVERSİTESİ?
Neden Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi?
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel