Tıp Fakültesi | Projeler/Araştırmalar

Tıp Fakültesi

Projeler/Araştırmalar

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  ARAŞTIRMA PROJELERİ

 

Proje Adı

Proje Türü

Ulusal/ Uluslararası *

Proje Dönemi

Proje Ekibinde Yer Alanlar

Projenin Alanı/Bölümü

Projeyi Yürüten Kuruluşun/ların adı

Proje Fon Sağlayan Kuruluş/lar

Devam ediyor/ Tamamlandı

Kromozom Anomalilerinde İğ İpliği Kontrol Noktası:Saccharomycescerevisiae Modelinde Slx5’in Kemotarapötik Hedef Olarak Değerlendirilmesi   

Araştırma

Ulusal

15.06.2014/ 15.04.2016

Yrd.Doç.Dr.P.Buket Demirel, Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD. (Yürütücü),Doç.Dr.Soner Doğan (Araştırmacı), Bursiyer (Master Öğrencisi)

Sağlık Bilimleri

Maltepe Üni. Tıp Fak. Yeditepe Üni. Tıp Fak.

TUBİTAK

Devam ediyor

Antikanser İlaç ile Tetiklenen Kronik İKN Aktivasyonunu Apoptoza Bağlayan Mekanizmanın İncelnmesi: Sachharomyces Cerevisieae Modelinde Antikanserİilaç ile Tetiklenen Apoptozda Ubikitinasyon ve Sumolasyon Kemoterapötik Hedef Olarak Değerlendirilmeleri.

Araştırma

Ulusal

15.09.2015-15.04.2018

Yrd.Doç.Dr.P.Buket Demirel, Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD. (Yürütücü), Uzm.Dr.Duygu Aygüneş Araştırmacı (Master Öğrencisi)

Sağlık Bilimleri

Maltepe Üni. Tıp Fak. Ege Üni.

TUBİTAK

Devam ediyor

Mmtv-Tgf-Alfa Farelerinde Memet Tümörü Gelişiminin Aralıklı Kalori Ksıtlaöası ile Önlenmesinde Adipokinlerin Epigenetik Modifikasyonunun ve Microrna'ların Rollerinin Belirlenmesi

Araştırma

Ulusal

12.2014-12.2017

Yrd.Doç.Dr.P.Buket Demirel, Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD. (Yürütücü),Doç.Dr.Soner Doğan (Araştırmacı), Bursiyer (Master Öğrencisi)

Sağlık Bilimleri

Maltepe Üni. Tıp Fak. Yeditepe Üni. Tıp Fak.

TUBİTAK

Devam ediyor

Sıçanlarda Termal Yanığa Bağlı Oksidan Doku Hasarına Karşı 1,25-Dihidroksi Vitamin D3’ün Koruyucu Etkileri.   

Araştırma

Ulusal

Şubat 2015-Aralık 2015

Yrd.Doç.Dr.Nesrin Özcanlı, Prof.Dr.R.Gülhan Aktaş, Prof.Dr.Esra Sağlam, Prof.Dr.Yaman Sağlam, Prof.Dr.Duygu Düşmez Apa

Sağlık Bilimleri

Maltepe Üni. Tıp Fak. Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Tıbbi Genetik Laboratuvarı  

Maltepe Üni.

Devam ediyor

FMF Hastalarında ERAP-1 gen mutasyonu

Araştırma

Ulusal

2013-2015

Prof.Dr.Selim Nalbant , İç Hastalıkları Ad.

Sağlık Bilimleri

Maltepe Üni. Tıp Fak. İç Hast. AD.Prof.Dr.Selim Nalbant

Aile Hekimleri Konfederasyonu

Tamamlandı

Abdominal Ultrason Görüntülerinden Prostat Büyüklüğünün Otomatik Ölçümü

Araştırma

Ulusal

2014-2017


Doç.Dr.Rahmi Çubuk

Sağlık Bilimleri

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D. / Gebze Yüksek Teknoloji Ens. Mühendislik Fak. Bilgisayar Müh.

TUBİTAK 1001 - Bilimsel Ve Teknolojik
Araştırma Projelerini Destekleme
Programı

Devam ediyor

Maltepe Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Acil Servisine 2015 ve 2016 Yılları Arasında Yan Ağrısı Şikayeti ile Başvuran Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Araştırma

Ulusal

2015-2016

1.Yrd. Doç. Dr. Feride Sinem Akgün/Maltepe Üni. Tıp Fak. Acil Tıp AD   2.Doç. Dr. Orhun Sinanoğlu/ Maltepe Üni.Tıp Fak.Üroloji AD

Sağlık Bilimleri

Maltepe Üni. Tıp Fakültesi Acil Tıp AD.

  -   

Tamamlandı

Acil Servise Başvuran Kanser Hastalarının Analizi

Araştırma

Ulusal

2015-2016

1.Yrd. Doç. Dr. Feride Sinem AKGÜN/Maltepe Üni. Acil Tıp AD 2. Prof. Dr. Orhan TÜRKEN/Maltepe Üni. Onkoloji AD

Sağlık Bilimleri

Maltepe Üni. Tıp Fakültesi Acil Tıp AD.

   -

Devam ediyor

Yaşlı diyabetiklerde idrar kültür antibiyogramlarının incelenmesi 

Araştırma

Ulusal

2015-2016

1.Yrd. Doç. Dr. Feride Sinem AKGÜN/Maltepe Üniversitesi Acil Tıp ABD  2.Prof. Dr. Selim Nalbant/ Maltepe Üniversitesi İç Hast. AD

Sağlık Bilimleri

Maltepe Üni. Tıp Fakültesi Acil Tıp AD.

  -   

Tamamlandı

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalarında inflamatuar semptomlarda R202Q gen mutasyonunun etkisi 

Araştırma

Ulusal

2015-2016

1.Yrd. Doç. Dr. Feride Sinem Akgün/Maltepe Üniversitesi Acil Tıp ABD  2.Prof. Dr. Selim Nalbant/ Maltepe Üniversitesi İç Hastalıkları ABD

Sağlık Bilimleri

Maltepe Üni. Tıp Fakültesi Acil Tıp AD.

   -    

Tamamlandı

Maltepe Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Acil Servisine Başvuran Geriatrik Hasta Grubunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Araştırma

Ulusal

2015-2016

1.Yrd. Doç. Dr. Feride Sinem Akgün/Maltepe Üniversitesi Acil Tıp AD  2.Prof. Dr. Selim Nalbant/ Maltepe Üni.İç Hastalıkları AD

Sağlık Bilimleri

Maltepe Üni. Tıp Fakültesi Acil Tıp AD.

   -   

Devam ediyor

Karaciğer Kanser Kök Hücrelerinin HepG2 Hücreleri Arasından İzole Edilerek Farklılaşma  Potansiyelleri, Morfolojik ve Fonksiyonel Özellikleri Açısından Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi

Araştırma

Ulusal

2016-

Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, Yrd. Doç Dr. Erinç Sitar, Hatice İsan, Prof. Dr. Feriha Ercan,

Kanser ve Kök Hücre

MÜKKAM Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi

Türk Karaciğer Vakfı

Devam ediyor

Farklılaşan Karaciğer Hücreleri Yapay Karaciğer Çalışmaları İçin Daha İyi Bir Model Olabilir mi?

Araştırma

Ulusal

2014-

Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş ve Prof. Dr. Feriha Ercan

Kanser ve Kök Hücre

MÜKKAM Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi

Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı

Devam ediyor

HepG2 Hücrelerinin Dondurup Çözme İşlemleri Sırasında Dimetilsülfoksite Maruz Kalma Süresinin  Yarattığı Toksik Etkiler

Araştırma

Uluslararası

2015-2016

Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, Davutcan Güner, Can Sirolu, Azibe Yıldız, Hatice İsan, Cemile Ceren Gül

Kanser

MÜKKAM Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi

  -   

Tamamlandı

Akan hücre ölçer (flow cytometry) için yeni bir in situ mitokondri nicel analiz yöntemi ile
Alzheimer hastalarında lenfosit altgruplarında mitokondri sayılarındaki değişikliğin
belirlenmesi

Araştırma

Ulusal

2016-2017

Burcu Örmeci, Gülderen Demirel, Gökhan Terzioğlu, Ceyhun Sayman,  SibelKarşıdağ, Eren Gözke, Nilgün Çınar, Şevki Şahin  

Sağlık Bilimleri

Maltepe Üniversitesi Yeditepe Üni.

TUBİTAK Proje No: 114S240

Devam ediyor

Distinguishing age-related cognitive decline from dementias: A study based on machine learning
algorithms

Araştırma

Ulusal

2015-1016

Füsun Çıtak Er
Pınar İşcen Şevki Şahin
Nilgün Çınar
Sibel Karsidag
Dionysis Goularas

Sağlık Bilimleri

Maltepe Üniversitesi  Yeditepe Üni.

TUBITAK BIDEB 2211-C (No: 1649B031402382).

Tamalandı

Neuro-QoL Nörolojide YaŞam Kalitesi Ölçeğinin Türkçe Validasyonu

Araştırma

Ulusal

2015-2017

Şevki Şahin,Nilgün Çınar,
Sibel Karsidag, Nurdan Kotevoğlu

Sağlık Bilimleri

Maltepe Üniversitesi

 -  

Devam ediyor

Embriyolarda ve embriyolardan izole edilen kök hücrelerde, mevcut embriyonik kök hücre belirteçlerinden;  Nanog, Oct4, Sox2 ve SSEA4 ekspresyonu üzerine kontrollü yavaş dondurma ve vitrifikasyon tekniklerinin etkileri

Araştırma

Ulusal

2015-

Hatice İsan, Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, Dr. Ali Cihan Taşkın

Klinik Embriyoloji

MÜKKAM Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi ve Koç Üniversitesi

  -   

Devam ediyor

Türk Toplumunda Dopamin D2 Reseptör geni polimorfizmi taranması ile şizofreni hastalığında genetik yatkınlık ve farmakodinamik profillerin belirlenmesi

Araştırma

Ulusal

2014-2017

Prof.Dr.Esra Sağlam, Prof.Dr.Nazan Aydın, Uzm.Dr.Gökşen Yüksel, Uzm.Dr.Derya İpekçioğlu, Uzm.Dr.Yaman Sağlam, Fatih Koyuncu

Sağlık Bilimleri

Maltepe Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi

  -   

Devam ediyor

 

---Yrd.Doç.Dr. Pınar DEMİREL,Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Proje Adı: Kromozom Anomalilerinde İğ İpliği Kontrol Noktası: Saccharomyces Cerevisiae Modelinde Slx5'in Kemoterapötik Hedef Olarak Değerlendirilmesi.TÜBİTAK 3001 Proje no: 114S094

Projedeki görevi: Yürütücü

 

---Yrd.Doç.Dr. Pınar DEMİREL,Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Proje Adı :Mmtv-Tgf-Alfa Farelerinde Meme Tümörü Gelişiminin Aralıklı Kalori Kısıtlaması İle Önlenmesinde Adipokinlerin Epigenetik Modifikasyonunun Ve Microrna'Ların Rollerinin BelirlenmesiTÜBİTAK 1001 Proje no: 114S429

Projedeki görevi: Araştırmacı

 

---Doç.Dr. Rahmi ÇUBUK, Radyoloji Anabilim Dalı

Abdominal Ultrason Görünütlerinden Prostat Büyüklüğünün Otomatik Ölçümü. [TUBITAK tarafından desteklenmektedir, Proje No:114E536.

Projedeki Görevi:  Yardımcı Araştırmacı

 

--- Prof.Dr. Tolunay TAVİL, Biyokimya Anabilim Dalı  

Yenidoğanlarda metabolik hastalıkların erken tanısı için genişletilmiş tarama kiti ve referans kontrolleri ile otoanalizörün geliştirilmesi. TÜBİTAK 1501 Sanayi AR_GE Projesi.

Projedeki Görevi: Danışman

 

--- Prof. Dr. Tolunay TAVİL, Biyokimya Anabilim Dalı  

Tıbbi Tanı Kitleri, Kitlerle İlgili Cihaz Yazılım Ve Referans Materyallerinin Geliştirilmesi. TÜBİTAK ARDEB 1003 SBAG …

Projedeki Görevi: Danışman

 

--- Yrd.Doç.Dr. Nesrin ÖZCANLI, Biyokimya Anabilim Dalı

Sıçanlarda Termal Yanığa Bağlı Oksidan Doku Hasarına Karşı 1,25-Dihidroksi Vitamin D3’ün Koruyucu Etkileri. Maltepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi

Proje deki  Görevi:Yürütücü

Araştırmacı: Prof. Dr. Esra SAĞLAM

Araştırmacı: Prof. Ranan G.ülhan AKTAŞ

Araştırmac:  Dr. Yaman SAĞLAM

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel