Tıp Fakültesi | Sağlıkçıya Şiddete Hayır !

Tıp Fakültesi

Sağlıkçıya Şiddete Hayır !

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel