Tıp Fakültesi | Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Tıp Fakültesi

Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel