Tıp Fakültesi | Temel Tıp Bilimleri

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Necla  ÖZTÜRK

 

ANABİLİM DALLARI

Anatomi Anabilim Dalı  

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Baran KASIRGA

Arş. Gör. Betül ASLAN

Biofizik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Necla ÖZTÜRK, AD Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Esra Münire Aydoğmuş

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Doç. Dr. Mustafa Erinç SİTAR, AD Başkanı

Prof. Dr. Cemil ÇELİK

Dr. Öğr. Üyesi Nesrin ÖZCANLI

Dr. Öğr. Üyesi Pınar EKER

Fizyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Barış ÇAKIR, AD Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SARIKAYA

Arş. Gör. Çiğdem ÇANTALI ÖZTÜRK

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet CINCIK, AD Başkanı

Prof. Dr. Ranan Gülhan AKTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Yaprak Dönmez ÇAKIL

Arş. Gör. Sevtap GÖKALP

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Doç. Dr. Pınar Buket THOMAS, AD Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi İ. Yaman SAĞLAM

Dr. Öğr. Üyesi Çağrı ÖNER

Dr. Öğr. Üyesi Nur KALUÇ

Dr. Öğr. Üyesi  Zeynep AKBULUT

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Görkem YAMAN, AD Başkanı

Prof. Dr. Canan KÜLAH

Dr. Öğr. Üyesi Elif TEKİN İŞLEREL

Biyoistatistik Anabilim Dalı

Prof. Dr. H.Refik BURGUT, AD Başkanı

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayşegül ERDEMİR, AD Başkanı

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. David Terence Thomas, AD Başkanı

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel